Nordecon Infra AS-i nõustamine ja esindamine Kaarepere viadukti riigihankel

Ellex Raidla nõustas ja esindas Nordecon Infra AS-i Kaarepere viadukti riigihankel.

Ühispakkujad Nordecon Infra AS, Nordecon International AS ja Ramboll Eesti AS olid edukad Maanteeameti riigihankes ning saavutasid hankelepingu sõlmimise kolme samatasandilise raudteeülesõidu asemele viadukti rajamiseks Jõgevamaal Kaareperes. Ehitus- ja projekteerimistööde maksumuseks on üle 67 miljoni krooni.

Ellex Raidla nõustas Nordecon Infra AS-i hanke- ja vaidlustusmenetluses. Projekti meeskonda kuulusid partner Arne Ots ja vandeadvokaat Neve Uudelt.

 
Täiendav info: