Nõunik Mari Must valiti Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuse liikmeks

12. mail toimunud Eesti Patendivolinike Seltsi üldkoosolekul valiti Seltsile järgmiseks kolmeks aastaks uus juhatus koosseisus: Almar Sehver (jätkab juhatuse esimehena), Indrek Eelmets (jätkab juhatuse liikmena), Kaie Puur, Anneli Kapp ja Ellex Raidla patendivolinik Mari Must.
Eesti Patendivolinike Selts (EPS) on vabatahtlikusel põhinev patendivolinike kutseorganisatsioon, mis on kutseala esindajaks nii suhtluses Eesti riigiasutuste kui ka intellektuaalomandi valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonidega.
EPS juhatus tegeleb patendivolinike kutse edendamise, intellektuaalomandi seadusandluse muudatuste osas arvamuste avaldamise, koolituste korraldamise ja muude jooksvate küsimustega.