Nõustasime AS-i Eesti Loto uue keskse infosüsteemi hankimisel

Advokaadibüroo Ellex Raidla meeskond nõustas Eesti Lotot uue keskse infosüsteemi hankimisel planeeritud maksumusega 3,5 miljonit eurot seitsmeks aastaks.
Nõustasime Eesti Lotot hankemenetluse liigi valikul, mille tulemusena otsustas Eesti Loto eelkõige infosüsteemi keerukust ja erinevaid võimalikke lahendusi arvestades just kaheastmelise hankeprotsessi kasuks. Esmalt viidi läbi ideekonkurss, mille tulemuste põhjal omakorda korraldati läbirääkimistega hankemenetlus. Meie büroo eksperdid nõustasid ettevõtet kogu projekti vältel: hangete alusdokumentide koostamisel, protsessi läbiviimisel riigihangete registris ning samuti hankelepingu koostamisel ja läbirääkimistel.
Riigihanke tulemusena valiti parimaks Novomatic Lottery Solutions GmbH pakutud lahendus, kellega sõlmiti hankeleping uue infosüsteemi väljatöötamiseks ja seitsmeaastaseks kasutusperioodiks.
Projektis osalesid Ellex Raidla vanempartner Jüri Raidla ja vandeadvokaadid Jaanus Ikla ning Rauno Klemm.
 
Loe veel SIIT.