Nõustasime Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i müügitehingus

Ellex Raidla nõustas Danske Bank A/S-i Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i müümisel. Danske Bank A/S ja Danske Bank A/S-i Eesti filiaal sõlmis AS-i LHV Group tütarettevõtja Aktsiaseltsga LHV Varahaldus aktsiate müügilepingu, mille kohaselt Aktsiaselts LHV Varahaldus ostab 100% Danske Capital AS-i aktsiatest.
 
Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on Finantsinspektsioonilt heakskiidu ning Konkurentsiametilt koondumise loa saamine. Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul, kui kõik eeltingimused on selleks ajaks täidetud. Tehingu lõplik hind määratakse kindlaks tehingu lõpule viimise hetkel ning AS LHV Group avalikustab selle pärast kindlaksmääramist.
 
Tehingu eesmärk on laiendada Aktsiaseltsi LHV Varahaldus äritegevust ja seeläbi pakkuda II samba pensionifondide klientidele parimat pikaajalist investeerimisteenust. Pärast tehingu lõpuleviimist on AS-i LHV Varahaldus turuosa kohustuslike pensionifondide osas ligikaudu 30%.
 
Pärast tehingu lõpuleviimist on kavas Danske Capital AS ühendada Aktsiaseltsiga LHV Varahaldus. Edaspidine ühinemiskava näeb ette sarnase strateegiaga pensionifondide liitmist. Ühendavateks fondideks on LHV pensionifondid ning ühendatavateks Danske Capital AS-i valitsetavad fondid.
 
Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku pensionifondi ning kahte vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capital AS-i valitsetavate pensionivarade maht on hetkel 235,8 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on üle 43 tuhande aktiivse kliendi.
 
Ellex Raidla nõustas klienti seoses müügi ettevalmistamise, läbirääkimise ja müügilepingu sõlmimisega.
 
Ellex Raidla meeskonda kuulusid partner Raino Paron, advokaadid Helen Ratso ja Gerda Liik. Meeskonda juhtis partner Sven Papp.
 

Lisainformatsioon on saadaval siin.