Nõustasime East Capital Hiltoni hotellihoone ostmisel

Ellex Raidla nõustas East Capitali tehingus, mille täitmise tulemusena omandab East Capital Olympic Entertainment Group-ilt (OEG) Hilton Tallinn Park hotelli hoone. Tehingu väärtuseks on 48 miljonit eurot, tegemist on ühe selle aasta suurima ja olulisima kinnisvaratehinguga Eestis. Tehingu lõpuleviimiseks on vajalik Eesti konkurentsiameti nõusolek.
Ellex Raidla nõustas klienti tehingu kõikides etappides, sh kavatsuste protokolli ettevalmistamisel, õigusliku auditi läbiviimisel ning omandatava äriühingu osa müügilepingu ettevalmistamisel ja hilisemal läbirääkimisel OEG esindajatega.
Klienti nõustanud Ellex Raidla meeskonda kuulusid Martin Käerdi, Jaanus Ikla ja Triin Tiru.