Nõustasime Enefit Greeni ja NEFCO-t OÜ 4E Biofondi osade müügil Infortarile

Enefit Green ja NEFCO müüvad oma osaluse Vinni ja Oisu biogaasi koostootmisjaamades Infortarile. Tehing hõlmab 4E Biofond OÜ (4E Biofond) 100% aktsiate müüki, mis on Vinni ja Oisu biogaasi soojuse ja elektri koostootmisjaamasid opereerivate ja omavate Vinni Biogaas OÜ ja Oisu Biogaas OÜ vähemusosanikuks. Mõlema ühingu enamusosanikuks on kohalikud põllumajandusettevõtted.
 
Enefit Green on Eesti Energia kontsernile kuuluv taastuvenergiaettevõte, mis toodab elektrit ja soojust Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas tuulest, veest, päikesest, biomassist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Tegu on kõige mitmekesisemat taastuvenergia portfelli omava taastuvenergiaettevõttega regioonis.
 
NEFCO on rahvusvaheline investeerimisfond, mille asutasid 1990. aastal viis Põhjamaad – Taani, Soome, Island, Norra ja Rootsi. Fond investeerib keskkonnasõbralikesse väikese ja keskmise suurusega projektidesse, millel on käegakatsutavad tulemused ning mis avaldavad kliimale ja keskkonnale positiivset mõju.
 
Infortar on Eesti üks suuremaid investeerimisettevõtteid. Infortari peamised huvid on laevanduses, transpordis, energeetikas, kinnisvaras, hotellinduses, trükitööstuses, jaekaubanduses, finants-, tervise- ja heaoluteenustes.
 
Enefit Greeni ja NEFCOt nõustasid tehingu läbiviimisel Ellex Raidla partner Martin Käerdi ja nõunik Triin Frosch.
 
Loe lähemalt SIIT.