Nõustasime Experian kontserni Krediidiinfo AS-i müügitehingus

Ellex Raidla nõustas Experian kontserni tehingus, milles Experian grupp müüs Creditinfo kontsernile 100%-lise osaluse Eesti suurimas krediidiinfo vahendajas aktsiaselts Krediidiinfo.
Ellex Raidla nõustas klienti tehingu kõikides faasides, sealhulgas õigusliku auditi andmeruumi koostamisel, tehingudokumentide koostamisel ning tehingu läbirääkimistel.
Experian kontsern on üks maailma juhtivaid infoteenuste pakkujaid, tegutsedes enam kui 39 riigis ja andes tööd enam kui 16 000 inimesele. 2014. aastal oli Experian kontserni kogukäive üle 4,8 miljardi USA dollari.
Ellex Raidlai meeskonda kuulusid partner Sven Papp ning jurist Sven Böttcher.
Tehingu meediakajastust saab lugeda siit.