Nõustasime Rambolli kontserni Ramboll Eesti AS-i 100%-lise osaluse müümisel Ramboll Eesti juhatusele

Ellex Raidla meeskond nõustas Rambolli kontserni tehingudokumentide koostamisel ning tehinguga seotud korporatiivtoimingute korraldamisel. Meeskonda vedas Ellex Raidla tehingute ja ettevõtete nõustamise vastutav partner Sven Papp ning infrastruktuuri, kinnisvara ja ehitusvaldkonna ekspert ja nõunik Jaanus Ikla. Tehingu nõustamisel aitas kaasa jurist Sven Böttcher.
 
Rambolli kontsern on 35  riigis tegutsev konsultatsiooni-, projekteerimis-, ja ehitusettevõte, mis pakub tööd enam kui 12 000 inimesele. Ramboll Eesti AS on Ramboll kontserni tütarühing, milles töötab enam kui 40 inimest ning mis tegutseb peamiselt infrastruktuuri- ja keskkonnaprojektidega.