Nõustasime Trilini Energy OÜ-d Gazpromile kuuluvate aktsiate ostmisel

Ellex Raidla nõustas Trilini Energy OÜ-d Gazpromile kuuluvate, AS-s Eesti Gaas 37% suurust osalust esindavate aktsiate omandamisel, sealhulgas aktsiate müügilepingu läbirääkimistel ja sõlmimisel ning tehingu lõpuleviimisel. Tehingu tulemusena suurenes Trilini Energy OÜ osalus AS-s Eesti Gaas 88%-ni seltsi aktsiakapitalist. Gazpromi tehingule eelnevalt omandas Trilini Energy OÜ Fortumile kuuluvad AS-i Eesti Gaas aktsiad, selleski tehingus nõustas Trilini Energy OÜ-d Ellex Raidla.
 
Trilini Energy OÜ on Eesti suurimate investeerimisettvõtjate hulka kuuluva AS-i Infortar poolt kontrollitav äriühing.
Ellex Raidla meeskonda juhtisid vanepartner Jüri Raidla ja nõunik Martin Käerdi.