Nõustasime trükikoda Vaba Maa AS liitumisel trükikojaga Printon

Ellex Raidla nõustas reklaam- ja turvatrükistele spetsialiseerunud AS-i Vaba Maa AS-i Printon Trükikoda aktsiate omandamisel. AS-i Vaba Maa kuulub Eesti suurimate investeerimisühingute hulka kuuluva AS-i Infortar poolt kontrollitavate ettevõtjate gruppi. Pärast tehingu lõpuleviimist on kavas AS Vaba Maa ja AS Printon Trükikoda ühendada. Ühinemise tulemusel moodustuva trükikoja nimeks saab Printon, selle käive ulatub ligi kümne miljoni euroni ning ettevõte annab tööd 120 inimesele.
Ellex Raidla nõustas klienti tehingu kõigis faasides, sealhulgas kavatsuste protokolli koostamisel, õigusliku auditi läbiviimisel ning aktsiate müügilepingu ja  aktsionäride lepingu ette valmistamisel ja läbirääkimisel.
Ellex Raidla meeskonda kuulusid Martin Käerdi, Jaanus Ikla ja partner Martin Triipan.