Oleme liitunud tervist edendavate töökohtade võrgustikuga

Ellex Raidla Advokaadibüroo on alates märtsist 2020 tervist edendavate töökohtade võrgustiku (TET) liige.

tervislikt88koht logo 2
Eesti tervist edendavate töökohtade võrgustik loodi Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Tervise Arengu Instituut koordineerib ja haldab võrgustiku tegevusi alates 2006. aastast.
Tervist edendavad tegevused planeeritakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.
TET-võrgustiku eesmärgiks on:
  • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
  • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel;
  • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.
Võrgustiku liikmed:
  • arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
  • orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
  • keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
  • kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
  • teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas.
Ellex Raidla lähtub võrgustiku üldtunnustatud põhimõtetest, tähtsustades tervislikku ja töötajasõbralikku ning motiveerivat töökeskkonda. Mais ja novembris toimuvad traditsiooniks saanud tervisekuude raames sportlikud meeskonnaüritused, iganädalased tervislikke harjumusi edendavad väljakutsed, büroosse värskete puuviljade ja smuutide tellimine jms.
Tutvu teemaga lähemalt SIIN.
Loe lisaks ka meie kogemustest tööõiguse valdkonnas.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Kaidi Kirs
Pearaamatupidaja, büroojuht / Eesti