Olympic Entertainment Group AS-i nõustamine deponeerimiskonto (escrow) lepingut puudutavas vaidluses

Ellex Raidla partner Arne Ots ning advokaat Marika Kütt nõustasid ja esindasid Olympic Entertainment Group AS-i kohtuasjas, kus vaieldi kliendi poolt escrow kontole kolmandate isikute vahelise müügitehingu alusel tasumisele kuulunud summade hoiustamiseks makstud raha kuuluvuse üle olukorras, kus kolmandate isikute vaheline tehing, millega seoses escrow leping sõlmiti, ei õnnestunud.

Eesti kohtupraktikas on tegu esimene tõsise escrow lepingust tekkinud vaidlusega.

 
Täiendav info Riigikohtu kodulehelt.