Otsime andmekaitse valdkonna juristi

Otsime oma tiimi andmekaitse valdkonna juristi.

Meie kliendid on nii avalikust kui erasektorist. See on tähendusrikas ja oluline roll. Sa aitad meie klientidel töödelda oma töötajate, klientide ja äripartnerite isikuandmeid vastavalt kehtivatele nõuetele. See on väga oluline osa usaldusväärsete töö- ja ärisuhete loomisel. Sa aitad klientidel tuvastada andmekaitse valdkonna riske ning pakkuda asjakohaseid meetmeid nende maandamiseks. See aitab ära hoida vaidlusi ning võimalikke sanktsioone, mis võiksid kahjustada kliendi äritegevust ja mainet.

Miks see on Sinu jaoks hea võimalus?

• Mitmekülgsed tööülesanded ja põnevad kliendiprojektid
• Jooksev tagasiside ja toetus vahetult juhilt
• Kogenud ja asjatundlikud kolleegid, kellega nõu pidada ja asju arutada
• Saad rääkida kaasa oma töö kujundamisel
• Tuua lauale uusi ideid ja aidata valdkonda edasi arendada
• Professionaalset arengut toetavad kvaliteetsed sise- ja väliskoolitused
• Pikaajalise karjääri võimalused nii vertikaalsel kui horisontaalsel tasandil
• Vahvad üritused nii tiimi kui ka ettevõtte tasandil
• Põhipalk vahemikus 2000-3000 eurot bruto
• Mitmesugused ettevõtte soodustused

Kuidas Sa panustad?

• Õiguslike hinnangute ja tegevuskavade koostamine
• Andmekaitse protseduuride ja õigusdokumentide ettevalmistamine
• Andmekaitse mõjuhinnangute tegemine
• Klientidega suhtlemine, nende kuulamine ja nõustamine
• Personalikoolituste tegemine andmekaitse valdkonnas
• Klientide esindamine kohtus ja kohtuväliselt andmekaitset puudutavates vaidlustes

Mis aitab Sul edu saavutada?

• Sügavam huvi ja soov pühenduda andmekaitse valdkonnale
• Kõrgharidus õigusteaduses
• Varasem erialane töökogemus
• Oskus töötada nii iseseisvalt kui tiimis koos teistega
• Suutlikkus töötada paralleelselt mitmete projektide ja tähtaegadega
• Väga hea eesti ja inglise keele oskus
• MS Office programmide valdamine heal tasemel

Loe lisa ja kandideeri SIIN.