Otsime teadmiste juhtimise spetsialisti

Otsime oma tiimi teadmiste juhtimise spetsialisti.

See on tähendusrikas ja oluline roll – Sa aitad Eesti ühel suurimal advokaadibürool üles ehitada oma teadmiste juhtimise tervikliku raamistiku. Sinu vastutusvaldkonnaks saab kogu majasisese teadmusjuhtimise (knowledge management) korraldamine. See tagab advokaatidele kiire ligipääsu vajalikele ja korrektsetele lepingupõhjadele, võimaldab neid kergesti uuendada ning mugavalt üksteisega jagada. Meil on lepingute haldamiseks võetud kasutusele Avokaado platvorm. Avokaado tiim toetab Sind nende platvormi tundmaõppimisel ja pakub Sulle ka jooksvalt kasutajatuge. Sisseelamise käigus tutvustame Sulle meie teadmusjuhtimise hetkeseisu, näitame süsteeme ja protsesse ning viime kokku oluliste koostööpartneritega büroos.

Miks see on Sinu jaoks hea võimalus?

• Põnev väljakutse ehitada üles terviklik teadmusjuhtimise süsteem advokaadibüroo jaoks
• Tuua lauale uusi ideid ja need ellu viia
• Toeks on kogenud kolleegid, kellega nõu pidada ja asju läbi arutada
• Professionaalset arengut toetavad koolitused
• Tippadvokaadibüroo kogemus ja väärtuslikud kontaktid kogu eluks
• Vahvad üritused nii tiimi kui ka ettevõtte tasandil
• Mitmesugused ettevõtte soodustused

Kuidas Sa panustad?

• Teadmusjuhtimise süsteemi ja protsesside terviklik väljaarendamine
• Erinevate tiimide dokumendipõhjade vajaduste kaardistamine ja analüüs
• Mudeldokumendi põhjade ettevalmistamine ja ülesehitamine
• Avokaado platvormil
• Sisejuhendite koostamine vormide korrektseks kasutamiseks, jagamiseks ja hoidmiseks
• Töötajate koolitamine ja juhendamine teadmusjuhtimise valdkonna teemadel
• Teadmusjuhtimist toetavate hoiakute ja harjumuste kujundamine büroos Infovahetus ja koostöö tegemine välispartner Avokaadoga

Mis aitab Sul edu saavutada?

• Sügavam huvi teadmusjuhtimise valdkonna vastu
• Kõrgharidus õigusteaduse erialal
• Töökogemus lepinguõiguse valdkonnas
• Projektijuhtimise teadmised ja varasem kogemus
• Täpsus ja tähelepanu pööramine detailidele
• Väga hea eesti ja inglise keele oskus
• MS Word’i valdamine väga heal tasemel

Loe lisa ja kandideeri SIIN.

Bloomberg