OÜ Järva PM esindamine vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmise vaidluses

Advokaadibüroo Ellex Raidla partner Arne Ots esindas edukalt OÜ-d Järva PM ajamahukaks ja keerukaks kujunenud vaidluses vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusse andmiseks. Ühele ja samale vabale põllumajandusmaale pretendeerisid mitu isikut ja mitmete vaidluste ning kohtulahenditega selgitati lõpuks, millistel tingimustel ja kellele võib vaba põllumajandusmaad kasutusvaldusse anda ning mida peab riik asjakohase otsuse tegemisel kaaluma.