Eesti ravikindlustuse õigusliku raamistiku loomine

Ants Nõmper on olnud üle 20 aasta Eesti Haigekassa peamine väline juriidiline nõustaja. Ta on koostanud rahastamislepingu, mille alusel Eesti Haigekassa praegu haiglaid rahastab.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Ants Nõmper

Ants Nõmper, Dr. iur.

Juhtivpartner / Eesti