Kliendi nõustamine Eesti esimeses patendivaidluses, mis jõudis Riigikohtusse

Ants Nõmper nõustas klienti Eesti esimeses patendivaidluses, mis jõudis Riigikohtusse.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Ants Nõmper, Dr. iur.

Juhtivpartner / Eesti