Raidla ja Partnerid Fondi stipendiaadid on selgunud

Ellex Raidla ja Eesti Rahvuskultuuri Fond premeerisid 2015. aasta stipendiumikonkursil osalenud Tartu Ülikooli edukamate õpitulemustega õigustudengeid, väärtustades Eesti õigusharidust ja tagada selle järjepidavust.
Kaks stipendiumit suurusega 1500 eurot Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe läbinud alljärgnevale kahele õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele said Carolin Tomingas ja Margot Maksing.
 
Kaks stipendiumit suurusega 1500 eurot Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava läbinud alljärgnevale kahele õpitulemuste poolest edukamale üliõpilasele said Kadi-Ell Tähiste ja Triin Toom.
Dagmar Pasovs sai  stipendiumi suurusega 1500 eurot kui Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes.
 
Neli stipendiumit suurusega 500 eurot Tartu Ülikooli 23. Williem C. Vis rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmele said Inga Järvekülg, Evelin Prunt, Henri Ratnik jaTriin Dampf.
Raidla & Partnerid Fond on 2007. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Eesti esimese õigusharidust toetava allfond, mis annab igal aastal Tartu Ülikooli õigustudengitele välja 14 stipendiumit, mille väärtus on kokku 12 000 eurot.
Palju õnne stipendiaatidele!
Uus konkurss toimub juba 2016.a sügisel.