Raidla & Partnerid Fondi stipendiumikonkurss 2016–2017. õppeaastaks on alanud

Advokaadibüroo Ellex Raidla ja Eesti Rahvuskultuuri Fond on alustanud taotluste vastuvõttu 2016–2017. õppeaasta stipendiumideks. Taotluste vastuvõtt lõpeb 17.oktoobril kell 16.00.
 
Raidla & Partnerid Fond, mis asutatud 2007. aastal Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid poolt eesmärgiga toetada iga-aastaselt Tartu Ülikooli õigusteaduse eriala üliõpilaste õppe- ja teadustegevust, annab ka sel aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse üliõpilastele stipendiume ning tänavu jaguneb Raidla & Partnerid fondi stipendiumideks eraldatud 10 000 eurot järgmiselt:
 
1) Kolm 1000 eurost stipendiumit antakse bakalaureuse- või magistriõppe lõpetanule, kes on asunud õppima välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes või bakalaureuse- või magistriõppe viimase aasta tudengile, kes soovib järgmisel õppeaastal välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppesse astuda;
2) Neli 1000 eurost stipendiumit antakse õpitulemuste poolest edukaimale üliõpilasele järgmistes kategooriates:
a) bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava läbinule;
b) bakalaureuseõppe õppekava läbinule;
c) magistriõppe esimese aasta õppekava läbinule;
d) IT-õiguse magistriõppe läbinule;
3) Neli 500 euro suurust stipendiumi antakse Tartu Ülikooli 24. William C. Vis rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetele;
4) Neli 250 euro suurust stipendiumi antakse 20. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetele.
 
Tingimused:
Bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe kahe esimese aasta õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid. Bakalaureuseõppe õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal nominaalse õppeaja jooksul ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid.
 
Magistriõppe esimese aasta õpitulemuste eest stipendiumi saamiseks võivad taotlusi esitada kõik õigusteaduse tudengid, kes on Tartu Ülikooli magistriõppe esimese aasta õppekava täitnud 100% ulatuses taotluse esitamisele eelnenud õppeaastal ja kes jätkavad õigusteaduse õpinguid.
 
Õpitulemuste eest ei saa stipendiumit isik, kes on juba saanud Raidla & Partnerid fondi stipendiumi õpitulemuste eest. Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks ei saa stipendiumit isik, kes on juba saanud Raidla & Partnerid fondi stipendiumi õpitulemuste eest.
 
Välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks võivad stipendiumi taotleda nii Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetajad, kes on juba välisriigis magistriõppesse astunud kui ka need Tartu Ülikooli tudengid, kes plaanivad seda järgmisel õppeaastal teha. Viimasel juhul makstakse stipendium stipendiaadile välja siis, kui Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ on kätte saanud dokumendi, mis tõendab stipendiaadi immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes.
 
Tartu Ülikooli 24. William C. Vis rahvusvahelise kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmetest stipendiaatide nimed ja 20. Eesti Harjutuskohtu võistluse edukaima võistkonna liikmetest stipendiaatide nimed edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Ka IT-õiguse magistriõppe läbinud õpitulemuste poolest edukaima üliõpilase nime edastab Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ-le Tartu Ülikooli õigusteaduskond (st selles kategoorias ei ole vaja taotlust esitada).
 
Stipendiumi taotlemiseks palume esitada järgmised dokumendid:
a) Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond rahalise toetuse taotlemise ankeet;
b) dokument, tõendamaks õigusteaduse eriala õpinguid Tartu Ülikoolis või välisriigi ülikoolis taotluse esitamise ajal;
c) õpitulemuste eest stipendiumi taotlemisel õppetöö tulemusi kajastav dokument ja tõend selle kohta, et õppetöö tulemused saavutati nominaalse õppeaja jooksul.
d) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel eelmise õppeaasta või õppeastme (st bakalaureuse- või magistriõppe) tulemusi kajastav dokument;
e) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel motivatsioonikiri (maksimaalne pikkus: 1 lk), milles taotleja selgitab oma motivatsiooni välisriigi ülikoolis valitud õigusteaduse õppeprogrammi läbimiseks, kirjeldab lühidalt oma senist tegevust ja tulevikueesmärke;
f) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel dokument, mis tõendab immatrikuleerimist välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes (kui taotleja ei ole taotluse esitamise ajal välisriigi ülikoolis magistriõpet alustanud, siis tuleb vastav dokument esimesel võimalusel hilisemal ajahetkel esitada, kuna stipendiumi väljamakse tehakse eelnimetatud dokumendi alusel).
g) välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks stipendiumi taotlemisel elulookirjeldus (CV) (maksimaalne pikkus: 2 lk).
Halduskogu jätab endale õiguse välisriigi ülikooli õigusteaduse eriala magistriõppes õppimiseks mõeldud stipendiume teiste kategooriate vahel ümber jagada ja/või mitte välja anda, kui ei laeku piisaval arvul nõuetekohaseid ja/või põhjendatud avaldusi.
 
Halduskogu on 5-liikmeline: prof. Irene Kull, prof. Kalle Merusk, dr. iur Ants Nõmper (esimees), dr. iur Jüri Raidla ning allfondi stipendiaat ja büroo vandeadvokaat Gerda Liik.
 
Lisainformatsioon on kättesaadav Ellex Raidla  Advokaadibüroo OÜ veebilehelt www.ellex.ee ja www.erfk.ee