Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõustamine AS-is Eesti Metsataim omandamisel

Nõustasime Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) tehingus, mille käigus omandas RMK Soome riigimetsa majandajalt Metsähallitus 30,1% metsataimede kasvatamisega tegelevast AS-ist Eesti Metsataim. Tehingu väärtus oli ligi 1 miljon eurot ja selle tagajärjel sai RMK-st AS-i Eesti Metsataim 100%-line ainuomanik. Projekti meeskonda kuulusid partner Sven Papp ja advokaat Gerda Liik.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid.

Lisainformatsioon:
RMK sai Eesti Metsataime ainuomanikuks