Rootsi endine ombudsman Elisabet Fura liitub Eesti advokaadibürooga Ellex Raidla

Rootsi endine ombudsman ehk õiguskantsler ning pikaaegne Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Elisabet Fura, liitub Eesti juhtiva advokaadibürooga Ellex Raidla ja asub tööle nõunikuna.
 
Elisabet Fura on tunnustatud Rootsi ja Euroopa Liidu õigusekspert ja ühiskonnategelane, andes hiljuti üle Rootsi parlamendi ombudsmani ameti. Fura on olnud partner Rootsi suurimas advokaadibüroos Vinge ning juhtinud esimehena Rootsi Advokatuuri. Enne õiguskantsleriks nimetamist 2012. aastal, oli Fura ametis Euroopa Inimõguste Kohtu kohtunikuna.
 
Ellex Raidla advokaadibüroo partneri  Sven Papp sõnul on Fura Eestisse tulek ja ühinemine Ellex Raidlai bürooga äärmiselt tähelepanuväärne, sest tegemist pole mitte üksnes Rootsis, vaid kogu Euroopas tuntud õigusvaldkonna tõelise tipptegijaga.
 
„Meil on väga meel, et Elisabet Fura on otsustanud panustada Läänemere õigusvaldkonna koostöö arengusse, sidudes oma professionaalse teenistuskäigu Eestiga. Elisabet on Rootsis silmapaistev õigusekspert ning  ühiskonnategelane, kelle teadmistel ja sõnal on oluline kaal,“ ütles Ellex Raidlai partner ning ühinemiste ja ülevõtmiste töörühma juht, Sven Papp, kes on eelnevalt töötanud Swedish Match õigusdivisjoni direktorina Rootsi peakontoris ning teeb igapäevast koostööd Rootsi juhtivate advokaadibüroodega.
 
„Oluline osa Eesti kui ka Balti riikide investeeringutest on olnud ning saab jätkuvalt olema seotud just Põhjamaadega, mistõttu on Rootsi õigus- ja ärikeskkonna tundmine ja koostöö arendamine meie büroo kui ka Eesti jaoks laiemalt oluline fookus,“ märkis Sven Papp.
 
Elisabet Fura sõnul on tema jaoks Eesti advokaadibürooga ühinemisega omamoodi ring täis saanud ja ta on oma professionaalsete juurte juures tagasi. “Alustasin oma karjääri advokaadina ja olen olnud pikalt Rootsi Advokatuuri liige, minu professionaalne identiteet on kujunenud läbi advokaaditöö. Mul on hea meel tulla Eestisse, millest saab minu uus, adopteeritud kodu ja ühineda Eesti juhtiva advokaadibürooga.”
 
Elisabet Fura peamisteks ekspertvaldkondadeks on äri-, transpordi- ja pankrotiõigus ning pikaajalise Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikuna eelkõige kohtuvaidlused. Ellex Raidlai nõunikuna teeb ta tihedat koostööd M&A ning vaidluste töörühmaga ning panustab äri- ja õigusalasesse koostöösse Balti-ja Põhjamaade riikide vahel.
 
Elisabet kandis kuni 2016. aasta augustini Rootsi parlamendi ombudsmani tiitlit ning on ka rahvusvahelise ombudsmanide instituudi, International Ombudsman Institute (IOI),  juhatuse liige. Elisabet omab väga pikaajalist kogemust Rootsi õigussüsteemis. Ta on töötanud Rootsi Kohtus ning olnud partner juhtivas advokaadibüroos Vinge. Elisabet on töötanud nii Rootsi Advokatuuri aseesimehe kui esimehena. Lisaks on Elisabet juhtinud Rootsi delegatsiooni CCBE (Council of Bars and Law Societies of the European Union) juures. Elisabet on olnud kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus ning teda on tunnustatud eksperdina kaasatud mitmesse Rootsi parlamendikomisjoni töösse.
 
Elisabet on olnud lektoriks Stockholmi ja Uppsala õigusteaduskonnas, Stockholmi majanduskoolis ja teinud koostööd mitmete õigusvaldkonna õppeasutustega nagu Centre Régional de Formation Professionnel des Barreaux de la courd‘Appel de Paris (CFPP) ja Swedish Institute for Legal Development (SILD). Elisabet Fura on Stocholmi Ülikooli õigusteaduskonna audoktor.
 
Meedjakajastus: