Sihtasutuse KredEx nõustamine elektriautode kiirlaadimisvõrgu ja operaatorteenuse hankel

Ellex Raidla nõustas Sihtasutust KredEx üle-eestilise elektriautode kiirlaadimisvõrgu ja operaatorteenuse hankel. Büroo töö sisaldas hankedokumentide ja hankelepingu projekti koostamist ning üldist õiguslikku nõustamist antud projektiga seotud küsimustes. Projekti teostasid nõunik Jaanus Ikla ja advokaat Rauno Klemm.
 
Hankel osutus edukaks ABB ASi poolt esitatud pakkumus, kogumaksumusega 6,6 mln eurot. Leping allkirjastati 22. detsembril 2011. a. Laadimistaristu projekti eesmärk on luua üleriigiline kiirlaadimispunktide võrk. Hanke kaudu ostetakse orienteeruvalt 200 elektriautode kiirlaadijat koos nende paigalduse, hoolduse ja haldamiseks vajaliku operaatorteenusega viieks aastaks. Laadijad paigaldatakse kõrge liiklustihedusega maanteede äärde ja kõikidesse enam kui 5000 elanikuga asulatesse. Kiirlaadimispunktide omavaheline distants maanteedel on hinnanguliselt ca 40-60 km. Loodav laadimisvõrk peab olema töövalmis hiljemalt 31.10.2012.
 
Täiendav info: