Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse nõustamine täisautomatiseeritud piirikontrolli infosüsteemi rajamise hankes

Ellex Raidla partner Arne Ots nõustas ja esindas Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskust (SMIT) Rahandusministeeriumi juures asuvas riigihangete vaidlustuskomisjonis seoses ATOS IT Solutions and Services OY Eesti filiaali vaidlustusega riigihankes „Täisautomatiseeritud piirikontrolli infosüsteemi rajamine“ (viitenumber 133613).
 
Vaidlustaja taotles riigihanke alusdokumentide muutmist punktides, mis käsitlesid nõutavat operatsioonisüsteemi, programmeerimiskeelt ja teeke, projektimeeskonna kutsealast pädevust ning intellektuaalse omandi õiguste loovutamist.
 
Olulisemates punktides jättis vaidlustuskomisjon vaidlustuse rahuldamata. Vaidlustuskomisjon leidis, et punktides, mis käsitlesid projektimeeskonna kutsealast pädevust ning intellektuaalse omandi õiguste loovutamist, ei ole riigihanke alusdokumentide muutmine vajalik. Seega oli Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusel võimalik säilitada vaidlustatud tingimused, mis omasid riigihanke õnnestumise tagamisel põhimõttelist tähendust. Spetsiifilisi tehnoloogiaid puudutavad nõuded pidas vaidlustuskomisjon vajalikuks avada võimalikele samaväärsetele tehnilistele alternatiividele.