Sõbra Ärikeskus OÜ esindamine üürivaidluses Bauhof Group AS-iga

Ellex Raidla partner Arne Ots ja advokaat Marika Kütt nõustasid ning esindasid Sõbra Ärikeskus OÜ-d vaidluses Bauhof Group AS-iga nelja üürilepingu kehtivuse üle. Vaidlus tekkis, kui Bauhof Group AS ütles üürnikuna ühe üürilepingu üles ning alandas kolmes üürilepingus sätestatud üürihinda.
 
Harju Maakohus tegi Sõbra Ärikeskus OÜ kasuks osaotsuse, mille ringkonnakohus jättis jõusse. Seejärel sõlmisid pooled kompromissi, mille kohaselt Bauhof Group AS pidi tasuma Sõbra Ärikeskus OÜ-le kogu sissenõutavaks muutunud üürivõla ja viivise ning muudeti üürilepingute tingimusi.