Swedbanki AS-i nõustamine aktsiaseltsi Väätsa Agro saneerimiskava vaidluses

Ellex Raidla nõustas Swedbank AS-i ja Swedbank Liising Aktsiaseltsi vaidluses aktsiaseltsi Väätsa Agro saneerimiskava üle. Projekti juhtis partner Toomas Vaher.
 
Väätsa Agro saneerimisprotsess sai alguse 2009. aasta septembris, mil ettevõtte esitas Pärnu Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Märtsis 2010 kinnitatud saneerimiskava kohaselt oleks Swedbanki 85 miljoni kroonisest pandiga tagatud võlanõudest 60 miljonit krooni vahetatud umbes 45 protsendise osaluse vastu Väätsa Agros ning ülejäänud nõue oleks tasutud 15 aasta jooksul. Samas oleks pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid vähendatud vaid 20-35 protsendi ulatuses ning nõuded tasutud 6 kuu kuni 5 aasta jooksul. Pank vaidlustas saneerimiskava kinnitamise. 9. mai 2011 Riigikohtu otsusega Väätsa Agro saneerimiskava kinnitamine tühistati ning saneerimismenetlus lõpetati.
 

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis, et saneerimiskava rikub oluliselt Swedbanki õigusi, mistõttu tuleb selline kava jätta kinnitamata. Riigikohtu lahendis käsitletakse ka mitmeid teisi saneerimismenetluse seisukohast olulisi küsimusi.

 
Täiendav info:
 
 
Saneerimist kasutatakse ettevõtte päästmiseks ajutistest makseraskustest. Ettevõtte saneerimisele tuleks mõelda kui ettevõtte ei suuda ajutiselt täita oma kohustusi ja võlakoorem käib üle jõu. Saneerimist teostatakse saneerimiskava alusel, kus sätestatud õiguslikud tagajärjed hakkavad kehtima alates kava kinnitamisest kohtu poolt ning kehtivad kogu saneerimiskava vältel. Saneerimise käigus tehtud ümberkorralduste abil võib ettevõte olukord muutuda paremaks. See on tihtipeale lihtsam, kiirem ja odavam alternatiiv äriühingu likvideerimisele ja uue asutamisele.