Toomas Vaheri kommentaar ajakirjas CEE Legal Matters

Ellex Raidla juhtivpartner Toomas Vaher kommenteerib Euroopa õigus-ja majandusteemasid käsitlevas ajakirjas CEE Legal Matters hetkel aktuaalseid õigusvaldkonda puudutavaid teemasid Eestis, sh on käsitluse all vähemusaktsionäride õigused ja riigihangete temaatika.

Vaheri kommentaari saab täismahus lugeda siin.

CEE Legal Matters ajakiri ilmub nii trüki- kui veebiversioonis ning kajastab erinevaid uudiseid, intervjuusid, arvamusi ja kommentaare Euroopa õigusturul toimuvast.

Ajakirja CEE Legal Matters viimast trükiväljaannet on täismahus võimalik lugeda siin.