Ukrselhosprom PCF LLC nõustamine Marfin Pank Eesti AS-i enamusosaluse omandamisel

Ellex Raidla nõustas Ukraina ettevõtet Ukrselhosprom PCF LLC enamusosaluse omandamisel Marfin Pank Eesti AS-is. Projekti nõustasid partnerid Raino Paron ja Sven Papp ning jurist Alla Kuznetsova.

Ukraina ettevõte Ukrselhosprom PCF LLC omandas 70,5427 protsenti seni Marfin Popular Bank Public Co Ltd omanduses olnud Marfin Pank Eesti AS-i aktsiatest. Tehingu toimumiseks andis loa Eesti Finantsinspektsioon.
 
Ukrselhosprom PCF LLC kuulub Ukraina tööstuskonsortsiumi Alef, mis koosneb üle kahekümnest ettevõttest, mille hulgas on ka pank, kindlustusfirma ja varahaldusettevõte. Alefisse kuuluvate ettevõtete omanikeks on Ukraina kodanikud – kontrollivat osalust omav Vadym Iermolaiev ning vähemusosalust omav Stanislav Vilenskyy.
 
Samal teemal: