Vabariigi Valitsus määras Toomas Vaheri Alalise Vahekohtu liikmeks

Vabariigi Valitsus määras järgmiseks kuue aasta pikkuseks ametiajaks uued Eesti poolt nimetatud Alalise Vahekohtu liikmed, kelle seas on ka Ellex Raidlai partner Toomas Vaher.
Alaline Vahekohus on vanim rahvusvahelisi vaidlusi lahendav institutsioon. Osalisriikide nimetatud Alalise Vahekohtu liikmetest moodustatakse nimekiri, kust riigid võivad omavaheliste vaidluste lahendamiseks vahekohtunikke valida.
Alalise Vahekohtu liikmed nimetatakse isikute hulgast, kes on tuntud oma teadmiste poolest rahvusvahelise õiguse alal, kellel on kõrged kõlbelised omadused ja kes on valmis tegutsema vahekohtunikuna. Alalise Vahekohtu liikmetelt eeldatakse eriti rahvusvaheliste konventsioonide tõlgendamise ja kohaldamise tundmist.
Vastavalt konventsiooni artiklile 44 nimetab iga osalisriik kuni neli isikut, kes on valmis võtma endale vahekohtuniku ülesandeid Alalise Vahekohtu liikmena. Liikmed nimetatakse kuueks aastaks ja nende ametiaega võib pikendada.