Veebiseminar: “Failing firm defence” – ühinemiste päästerõngas või tühipaljas miraaž?

COVID-19 kriisi nn esimene laine on tervishoius möödas. Selle mõjud majanduses aga alles avaldumas. Kuigi me loodame, et suuremat kriisi õnnestub vältida, siis on selge, et majanduse struktuuris leiavad aset muudatused. Mitmed ettevõtted võivad olla sunnitud turult lahkuma, samas tekivad võimalused omandada konkurent oluliselt odavamalt kui senini.
Kõigele vaatamata töötab Konkurentsiamet edasi, sh ei ole kuhugi kadunud koondumise kontrolli kohustus. Viimastel aastatel on Balti riikide konkurentsiametid korduvalt takistanud tehinguid, viitega, et see tooks kaasa liiga suure turujõuga ettevõtte tekke. Samas on konkurentsiõiguses võimalik teatud tingimuste täitmisel saada luba raskustes konkurendi ülevõtmiseks. Tuntud ka kui failing firm defence.
Soovime nõuga toeks olla ja loodame, et leiate veebiseminarilt enda jaoks midagi uudset või mõtteid, mis võivad abiks olla järgmiste sammude kaalumisel. Vajadusel oleme nõuga abiks ka peale seminari.
3. septembril kell 10-11.20 toimuval veebiseminaril annavad ülevaate senisest praktikast Baltikumis ja majanduslikest argumentidest Ellexi Baltikumi konkurentsiõiguse meeskond (Martin Mäesalu, Liga Merwin, Marius Juonys ja Dr. Robertas Čiočys) ja Euroopa juhtiva konkurentsivaldkonnale keskendunud konsulatsioonibüroo RBB Economics Brüsseli kontori majandusteadlane Dr Vitaly Pruzhansky.
Veebiseminar toimub inglise keeles ja eesmärgiks on arutleda järgmiste teemade üle:
  • Mis on failing firm defence ja millistel tingimustel on võimalik sellele tugineda konkurendi ülevõtmisel?
  • Kas ja kuidas on sellisele argumendile tuginetud Eestis, Lätis ja Leedus? Kas see on olnud edukas minevikus ja kas edu võiks loota ka tulevikus?

REGISTREERI HILJEMALT 1.09 SIIN.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti