VOGUE ajakirja esindamine kaubamärki puudutavas vaidluses

Ellex Raidla esindas VOGUE ajakirja intellektuaalomandi vaidluses seoses VOGUE kaubamärgi kasutamisega Trinity Haircase AG poolt. AG Trinity Haircase kasutab meie kliendile sarnast kaubamärki /"Vogue de Trinity") juuksehooldusvahenditel. VOGUE rahvusvahelist kaubamärgi õigusvaidlust peeti EU tasandil ja põhivaidlus toimus Šveitsis. Meie kohtuvaidluse tulemusena peatati Eestis asja sisuline arutelu kuni Šveitsi kohtu lahendini.
 
VOGUE ajakirja esindanud meeskonda juhtis Ants Nõmper.