Wärtsilä Finland Oy nõustamine avariielektrijaama ehituslepingu sõlmimisel Elering AS-iga

Nõustasime Wärtsilä Finland Oy-d ligi 130 miljoni euro suuruse ehituslepingu sõlmimisel Eesti põhivõrguettevõtja ja süsteemioperaatori Elering AS-iga. Eestisse rajatava avariireservelektrijaama ülesanne on kindlustada tarbijate elektriga varustatus elektrisüsteemi avariide korral. Jaam valmib kahes osas, esimene plokk alustab tööd 2013. aasta kevadel ja teine 2014. aasta sügisel.
 
Büroo töö sisaldas kliendi nõustamist seoses ehituslepingu sõlmimiseks korraldatud riigihankega ning ehituslepingu sõlmimisega ja projekti teostasid nõunik Jaanus Ikla ja advokaat Neve Uudelt.
 
Igapäevaselt elektrijaam elektrit ei tooda ja elektriturul ei osale. Jaam käivitatakse juhul, kui ühenduste või tootmisvõimsuste avariide korral on see tarbijate elektrivarustuse tagamiseks vajalik. Eleringi tellitud uuringu kohaselt on avariielektrijaama rajamiseks sobivaim koht Kiisa 330 kV alajaama piirkond.
 
Täiendav info: