Krista Lielauza

Mārketinga speciāliste

Latvija

+371 678 14833

Kristai Lielauzai ir vairāk nekā septiņu gadu ilga pieredze, sniedzot kolēģiem atbalstu mārketinga jautājumos. Pirms pievienošanās biroja komandai, Krista ir ieguvusi izglītību Latvijas Kultūras akadēmijā programmā “Starpkultūru sakaru specializācija: Latvija – Lielbritānija.”