Darījumi, Transactions

Nodarbinātība, darbinieku motivēšana un pensijas

Visas nepieciešamās zināšanas, lai palīdzētu klientiem pieņemt un risināt mūsdienu globālās darbaspēka problēmas.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš konsultē par visdažādākajiem nodarbinātības jautājumiem. Mums ir atbilstošas zināšanas, lai palīdzētu mūsu klientiem risināt mūsdienu globālās darbaspēka problēmas. Ellex Kļaviņš juristi ir pieredzējuši speciālisti ne tikai Latvijas nodarbinātības regulējuma līkločos, bet arī starptautiskajās tiesībās, nodrošinot klientiem palīdzību gadījumos, kad nodarbinātības attiecībās parādās kāds ārvalstu elements. Mūsu juristi klientiem sniedz padomus piemērotāko nodarbinātības veidu izvēlē, kā arī palīdzību atbilstošu dokumentu sagatavošanā šo tiesisko attiecību nodibināšanai, uzturēšanai, grozīšanai un izbeigšanai. Mēs piedāvājam pilna spektra palīdzību darba tiesiskajās attiecībās – gan darba līgumu, amata aprakstu, iekšējo darba kārtības noteikumu un citu dokumentu izstrādi, gan konsultācijas par dažādiem darba tiesisko attiecību aspektiem – konfidencialitātes jautājumiem, konkurences ierobežojumiem, darbinieku atbildības jautājumiem un darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamatu un risku izvērtēšanu.  Līdzdarbojoties uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumos, mēs sniedzam padomus uzņēmumu reorganizācijas un uzņēmumu pārejas darba tiesiskajos aspektos. Mūsu eksperti sniedz konsultācijas arī par imigrācijas prasībām, nodokļu regulējumu un citiem ar nodarbinātību saistītiem jautājumiem.

Ellex Kļaviņš juristi sniedz padomus arī piemērotāko darbinieku atlīdzības modeļu izstrādē, kā arī darbinieku materiālo un nemateriālo motivēšanas veidu izvēlē, kas mūsdienu darba tiesiskajās attiecībās ir neatņemama to sastāvdaļa, vienlaikus saglabājot elastību un minimizējot klientu riskus. Mēs palīdzam sagatavot un pārskatīt līgumus, vienošanās un noteikumus darbinieku prēmēšanai, dažādu materiālo un nemateriālo labumu noteikšanai un to piešķiršanas kārtībai, kā arī sniedzam konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar darba devēja iekšējo noteikumu darbinieku motivēšanai pilnveidošanu.

Mūsu biroja juristi sagatavo praktiskus un individuālus risinājumus darbinieku motivēšanas plānu, tai skaitā, personāla akciju, opciju un kapitāla daļu plānu, izstrādei un ieviešanai, ņemot vērā normatīvās prasības un darbinieku prasības gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū.

Darba tiesību prakses grupas eksperti sniedz arī konsultācijas saistībā ar darbinieku sociālās apdrošināšanas jautājumiem, kā arī darbinieku sociālo apdrošināšanu pārrobežu nodarbinātības gadījumos, un jautājumos, kas saistīti ar darba devēja un darbinieku iemaksām privātajos pensiju fondos un uzkrājošā dzīvības apdrošināšanā.

Sazinies ar mums

Irina Rozenšteina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Iveta Ceple
Vecākā eksperte, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Madlena Drozdova
Vecākā nodokļu konsultante / Latvija
Person Item Background
Eduards Dzintars
Nodokļu prakses grupas vadītājs / Latvija
Person Item Background
Gabriela Fomina
Juriste / Latvija
Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Ints Skaldis
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija