Regulētās nozares

Banku darbība un finanšu pakalpojumi

Palīdzam finanšu institūcijām un ieguldījumu uzņēmumiem orientēties pat vissarežģītākajos normatīvo aktu jautājumos.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš komanda palīdz finanšu institūcijām un ieguldījumu uzņēmumiem orientēties pat vissarežģītākajos normatīvo aktu jautājumos. Mūsu juristiem ir ilgstoša sadarbība ar finanšu pakalpojumu regulatoriem un atbilstoša pieredze, lai palīdzētu klientiem sniegt finanšu pakalpojumus efektīvā un regulējumam atbilstošā veidā.

Mēs pielietojam mūsu plašās nozares zināšanas un kompetenci regulējuma jautājumos, lai sniegtu uz rezultātiem orientētus un atbilstošus risinājumus dažādām finanšu institūcijām, tostarp – bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, elektroniskās naudas iestādēm, maksājumu iestādēm, kā arī ieguldījumu  sabiedrībām un aktīvu pārvaldniekiem. Mūsu komanda sniedz atbalstu plānošanas un strukturēšanas, jaunas uzņēmējdarbības un produktu piedāvājuma, darbības atbalsta, kā arī gan strīdus, gan arī bezstrīdus jautājumos.

Apstākļos, kur normatīvā vide pastāvīgi turpina attīstīties, mūsu komanda sniedz pilnu klāstu ar regulējuma jautājumiem saistītu juridisku palīdzību, tajā skaitā saistībā ar kontroli, atļautām darbībām un ieguldījumiem, attiecībām ar trešajām pusēm, darījumiem ar saistītajām personām, aizņēmumu ierobežojumiem, kapitāla un likviditātes prasībām un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Sazinies ar mums

Marta Cera

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Zane Veidemane – Bērziņa
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Zane Bule-Mitka, Dr.iur.
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Marta Cera
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Madlena Drozdova
Vecākā nodokļu konsultante / Latvija
Person Item Background
Eduards Dzintars
Nodokļu prakses grupas vadītājs / Latvija
Person Item Background
Anna Mišņeva
Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Beata Plociņa
Vecākā juriste / Latvija
Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Elīza Semkina
Juriste / Latvija
Person Item Background
Niklāvs Zieds
Vecākais jurists / Latvija