Strīdu risināšana

Advokāti civillietās

Mūsu pieredzējusī zvērinātu advokātu komanda sniedz atbalstu privātām un juridiskām personām civilstrīdu risināšanā dažādās jomās.

Service hero mask

Saskaņā ar mūsu valsts Satversmē noteikto, ikvienai personai ir tiesības uz savu interešu aizstāvību taisnīgā tiesā, tātad ikviens – gan juridiskas, gan fiziskas personas – atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam var iesniegt savu prasības pieteikumu tiesā. Ellex Kļaviņš zvērinātu advokātu un juristu komanda ir gatava sniegt atbalstu darījuma, strīda un izlīguma sarunās, kā arī civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās.

Civiltiesības aptver plašu jautājumu loku un praksē visbiežāk nākas saskarties ar konfliktiem par līgumu izpildi, īpašumtiesību jautājumiem, būvniecību un parādu piedziņu. Tāpat praksē ir izplatīta strīdu risināšana starp akcionāriem un valdi vai padomi. Savukārt fiziskām personām aktuāla var būt mantojuma jautājumu un īpašuma sadales jautājumu atrisināšana. Zvērināti advokāti sniegs atbalstu gan strīda gadījumos labākās stratēģijas izvēlē, gan prasības pieteikuma sagatavošanā un turpmākajā procesā pārstāvībā tiesā vai izlīguma sarunās. Jo profesionālāk un labāk būs sagatavoti ar lietu saistītie dokumenti un prasības pieteikums, jo efektīvāk noritēs tiesas process, paaugstināsies pozitīva iznākuma iespējas un ātrāk tiks pieņemts tiesas spriedums. Advokāti sniedz gan juridisko palīdzību, gan pragmatiskus padomus labākā risinājuma sasniegšanai.

Sazinies ar mums

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Tomass Brinkmanis
Jaunākais jurists / Latvija
Person Item Background
Katrīna Eimane
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Ilga Gudrenika-Krebs
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Jevgēnijs Salims
Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Ints Skaldis
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija