Strīdu risināšana, Disputes

Spriedumu atzīšana un izpilde

Regulāri pārstāvam klientus precedentus veidojošās lietās, kas saistītas ar ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu spriedumu atzīšanu un izpildi Baltijas valstīs.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš regulāri pārstāv klientus precedentus veidojošās lietās, kas saistītas ar ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu spriedumu atzīšanu un izpildi Baltijas valstīs. Mūsu komandai ir unikāla pieredze, pārstāvēt ārvalstu tiesu nozīmētus administratorus (maksātnespējas vai bankrota gadījumā) un personas, kurām tiesa ir uzticējusi pārvaldīt un rīkoties ar citas personas īpašumu, attiecībā uz to darbībām atbilstoši Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā atzītiem ārvalstu tiesu nolēmumiem. Mūsu birojs sadarbojas ar ārvalstu advokātu birojiem ārvalstu tiesas nolēmumu par pagaidu pasākumu piemērošanu izpildē, kā arī gadījumos, kad citās jurisdikcijās ir uzsāktas paralēlas tiesvedības. Parasti lietas ar pārrobežu elementiem ir saistītas ar sarežģītu ES regulu analīzi un interpretāciju, kā arī pieteikumiem vietējām tiesām ar lūgumiem Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu. Mēs sadarbojamies ar tiesu izpildītājiem, lai pabeigtu lietas ar pēc iespējas labākiem rezultātiem.

Sazinies ar mums

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Anete Dimitrovska

Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Jevgēnijs Salims

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Roberts Rimša

Zvērināts advokāts / Latvija