Darījumi, Transactions

Finanses

Plaša pieredze, kas ietver komerciālos aizdevumus, sindicētos aizdevumus, pārfinansēšanu un portfeļu pārstrukturēšanu.

Service hero mask

Pateicoties savai plašajai pieredzei, kas ietver komerciālos aizdevumus, sindicētos aizdevumus, pārfinansēšanu un portfeļu pārstrukturēšanu, Ellex Kļaviņš ekspertu komanda spēj efektīvi apstrādāt un koordinēt sarežģītu darījumu dokumentēšanu un piedalīties pārrobežu projektos. Mēs apzināmies cik svarīga nozīme ir nodrošinājumam, un esam eksperti visu mūsu jurisdikcijā pieejamo nodrošinājuma instrumentu regulējumā un strukturēšanā. Attiecībā uz aktīvu finansēšanu, mēs regulāri pārstāvam gan aizņēmējus, gan aizdevējus, lai palīdzētu klientiem novirzīt finansējumu tādiem projektiem kā, piemēram, komerciālā nekustamā īpašuma attīstība, rūpniecības iekārtu iegāde vai transporta un infrastruktūras projekti. Mūsu komanda specializējas pakalpojumu sniegšanā ārvalstu investoriem un vietējām sabiedrībām visos juridiskajos jautājumos, kas saistīti ar valsts finansējuma un Eiropas struktūrfondu pieteikumiem, saņemšanu un izmantošanu.

Mūsu klienti ir starptautiskās un vietējas bankas, krājaizdevumu sabiedrības, ieguldījumu sabiedrības, aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumi, apdrošināšanas sabiedrības un citi finanšu tirgus dalībnieki, kuriem mēs palīdzam risināt dažādus juridiskus jautājumus, sākot no līdzdalības noteikšanas un iegādes finanšu institūcijās, līdz banku un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas regulējumam, tostarp sarežģītos pārrobežu darījumu jautājumus. Mēs konsultējam par visiem investīciju fonda pakalpojumu aspektiem, sākot no fonda pārvaldnieku licencēšanas, līdz pat visu veidu investīciju fondu strukturēšanai, izveidei, aplikšanai ar nodokļiem un regulējumam saistībā ar ieguldījumiem visu veidu aktīvu kategorijās, tostarp nekustamajā īpašumā, vērtspapīros, parādos, atvasinātajos instrumentos un citos alternatīvajos finanšu instrumentos, pensiju fondos un privātajā kapitālā.

Jomas eksperti

Person Item Background
Zane Veidemane – Bērziņa
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Marta Cera
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Filips Kļaviņš
Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Anna Mišņeva
Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Beata Plociņa
Vecākā juriste / Latvija
Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Elīza Semkina
Juriste / Latvija
Person Item Background
Niklāvs Zieds
Vecākais jurists / Latvija