Strīdu risināšana

Augstākā līmeņa vadītāju un amatpersonu atbildība

Visaptveroši padomi par riskiem, kas saistīti ar augstākā līmeņa vadītāju nelikumīgām darbībām, un uzņēmuma iespējamo atbildību, ko var izraisīt augstāko vadītāju nelikumīgas darbības.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš komandai ir plaša pieredze komersantu akcionāru un dalībnieku konsultēšanā un iekšējās izmeklēšanās, lai novērtētu uzņēmumu amatpersonu un augstāko līmeņu vadītāju iespējamo atbildību. Mūsu eksperti konsultē klientus un sniedz tiem visaptverošus padomus arī par riskiem, kas saistīti ar augstākā līmeņa vadītāju un amatpersonu nelikumīgām darbībām, un uzņēmuma iespējamo atbildību (civiltiesisko vai kriminālatbildību), ko var izraisīt augstāko vadītāju un amatpersonu nelikumīgas darbības. Ellex Kļaviņš regulāri sadarbojas ar apdrošināšanas sabiedrībām lietās par augstākā līmeņa vadītāju un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un pēc apdrošinātāju pieprasījuma pārstāv komersantu augstākā līmeņa vadītājus un amatpersonas pirmstiesas un tiesas procesos. Mūsu komanda ir uzkrājusi vērtīgu pieredzi, pārstāvot ārvalstu apdrošināšanas sabiedrības lielos, precedentus veidojošos augstākā līmeņa vadītāju un amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas strīdos tiesās un izlīguma sarunās.

Sazinies ar mums

Irina Rozenšteina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Jevgēnijs Salims
Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Ints Skaldis
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija