Strīdu risināšana, Disputes

Publisko iepirkumu strīdi

Konsultācijas par visiem publisko iepirkumu procedūras aspektiem un privātās partnerības projektiem.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš konsultē par visiem publisko iepirkumu procedūras aspektiem: iepirkumiem un sarežģītiem stratēģiskajiem projektiem, pirms-iepirkumu posmu, līgumu slēgšanu un strīdu risināšanu. Mūsu komanda konsultē publiskās un privātās partnerības projektu iepirkumu un ieviešanas jautājumos un pārstāv klientus tiesvedības procesos. Birojs sniedz praksē pārbaudītus padomus, palīdzot klientiem visos sarežģītajos publiskā iepirkuma procedūras posmos Baltijas valstīs. Ilgstošā laika periodā mums ir bijusi vadošā loma dažos no lielākajiem Baltijas valstu publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības projektiem. Mūsu eksperti regulāri strādā starptautiskās ārvalstu juristu un tirgus konsultantu komandās, un tādējādi savā darbā vadāmies no starptautiskās prakses tendencēm publisko iepirkumu projektu strukturēšanā un konfliktu risināšanā un pārstāvībā apelācijas lietās un pārrunās.

Sazinies ar mums

Māris Brizgo

Asociētais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Māris Brizgo
Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Iveta Ceple
Vecākā eksperte, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Ilga Gudrenika-Krebs
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija