Nozare

Infrastruktūra un transports

Esam līdzdarbojušies vairākos sarežģītos inovatīvos projektos aviācijas, kravu pārvadājumu, dzelzceļa un autopārvadājumu jomās, strādājot gan ar privātā, gan publiskā sektora klientiem.

Service hero mask

Mūsu eksperti konsultē jautājumos par ostu, terminālu, Igaunijas-Somijas zemūdens kabeļa un citu nacionālas nozīmes iniciatīvu attīstību. Esam līdzdarbojušies vairākos sarežģītos inovatīvos projektos aviācijas, kravu pārvadājumu, dzelzceļa un autopārvadājumu jomās, strādājot gan ar privātā, gan publiskā sektora klientiem. Mūsu eksperti sniedz konsultācijas par pārrobežu līgumiem, nodokļiem, regulējuma prasību atbilstību, vides tiesību aktiem, godīgu konkurenci un ar finansēm saistītiem jautājumiem. Mūsu komanda ir pārstāvējusi klientus daudzās tiesvedībās un šķīrējtiesas procesos, tostarp saistībā ar publisko iepirkumu strīdiem un strīdos ar regulatoriem.

Sazinies ar mums

Māris Brizgo

Asociētais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Māris Brizgo
Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Ilga Gudrenika-Krebs
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija