Strīdu risināšana, Disputes

Konstitucionālās un administratīvās tiesvedības

Sniedzam savu ieguldījumu visdažādāko lietu izskatīšanā, neatkarīgi no tā, vai lietas ir ierosinātas valsts un pašvaldību iestādēs, vai vēlāk tiesā un Konstitucionālajā tiesā.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš priekšrocības un iespējas konstitucionālajās un administratīvajās tiesvedībās balstās uz dažādu jomu ekspertu plašo un izcilo pieredzi un zināšanām. Mūsu eksperti sniedz savu ieguldījumu visdažādāko lietu izskatīšanā, neatkarīgi no tā, vai lietas ir ierosinātas valsts un pašvaldību iestādēs, vai vēlāk tiesā un Konstitucionālajā tiesā. Mūsu zināšanas par attiecīgajām nozarēm (piemēram, enerģētika, intelektuālais īpašums vai nekustamais īpašums) ir katra konkrētā gadījuma un klientu vajadzību pamatā. Mums ir plaša pieredze klientu interešu pārstāvēšanā administratīvajās tiesvedībās vietējās tiesās un ar tām saistītajos investīciju šķīrējtiesas procesos, kad klienti ir ieinteresēti neitrālā un objektīvā savu tiesību aizsardzībā.

Sazinies ar mums

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background

Andris Lazdiņš

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Anete Dimitrovska

Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Irina Kostina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Jevgēnijs Salims

Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Roberts Rimša

Zvērināts advokāts / Latvija