Strīdu risināšana, Disputes

Konstitucionālās un administratīvās tiesvedības

Sniedzam savu ieguldījumu visdažādāko lietu izskatīšanā, neatkarīgi no tā, vai lietas ir ierosinātas valsts un pašvaldību iestādēs, vai vēlāk tiesā un Konstitucionālajā tiesā.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš priekšrocības un iespējas konstitucionālajās un administratīvajās tiesvedībās balstās uz dažādu jomu ekspertu plašo un izcilo pieredzi un zināšanām. Mūsu eksperti sniedz savu ieguldījumu visdažādāko lietu izskatīšanā, neatkarīgi no tā, vai lietas ir ierosinātas valsts un pašvaldību iestādēs, vai vēlāk tiesā un Konstitucionālajā tiesā. Mūsu zināšanas par attiecīgajām nozarēm (piemēram, enerģētika, intelektuālais īpašums vai nekustamais īpašums) ir katra konkrētā gadījuma un klientu vajadzību pamatā. Mums ir plaša pieredze klientu interešu pārstāvēšanā administratīvajās tiesvedībās vietējās tiesās un ar tām saistītajos investīciju šķīrējtiesas procesos, kad klienti ir ieinteresēti neitrālā un objektīvā savu tiesību aizsardzībā.

Sazinies ar mums

Līga Mervina

Vadošā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Daiga Zivtiņa

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background
Tomass Brinkmanis
Jaunākais jurists / Latvija
Person Item Background
Nikola Dukule
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Katrīna Eimane
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Līga Mervina
Vadošā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Roberts Rimša
Zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Irina Rozenšteina
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Jevgēnijs Salims
Vecākais eksperts, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background
Ints Skaldis
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background
Daiga Zivtiņa
Partnere, zvērināta advokāte / Latvija