Regulētās nozares, Regulatory

Plānošana un zonējums, īpašuma atļautā izmantošana

Sniedzam konsultācijas visās nozīmīgajās nekustamo īpašumu būvniecības un attīstības projektu stadijās.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš sniedz konsultācijas visās nozīmīgajās nekustamo īpašumu būvniecības un attīstības projektu stadijās – sākot no strukturēšanas, dokumentu izstrādes un pārrunām par kopuzņēmumu izveidi, līdz būvatļauju un saskaņojumu iegūšanai, atbilstoši zemes lietošanas mērķim, publiskajām tiesībām un vides regulējumam. Mūsu eksperti sniedz konsultācijas plānošanas un regulatīvā procesa jomā saistībā ar dažādiem nekustamā īpašuma attīstīšanas veidiem. Mēs palīdzam klientiem zemes izpirkšanas un citos privatizācijas jautājumos, visdažādāko plānošanas dokumentu sagatavošanā, zemes izmantošanas veidu noteikšanā, tostarp konsultējam arī par zemes iegādi sabiedriskām vajadzībām, kadastrālajiem mērījumiem, nekustamā īpašuma novērtējumu, zemes nodokļa jautājumiem, kā arī sniedzam atbalstu dažādu, ar zemes īpašumu saistītu strīdu risināšanā.

Sazinies ar mums

Ilga Gudrenika-Krebs

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Inita Jurka

Partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background

Anete Dimitrovska

Zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Ilga Gudrenika-Krebs

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Inese Freivalde

Vecākā juriste / Latvija
Person Item Background

Ineta Kaņepe

Juriste / Latvija
Person Item Background

Inita Jurka

Partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background

Zane Miglāne

Vecākā juriste / Latvija