Darījumi, Transactions

Riska kapitāls un jaunuzņēmumi

Vienmēr tiecamies uz labākās tirgus prakses un jaunāko nozares tendenču virsotnēm.

Service hero mask

Ellex Kļaviņš klientu lokā ir riska kapitāla fondi, biznesa eņģeļi, investīciju sindikāti un komercdarbības veicinātāji, kurus konsultējam par līdzekļu piesaisti, pārvaldību un ieguldījumiem. Mūsu pieredze aptver finansēšanas darījumu strukturēšanu, padziļinātas izpētes veikšanu, darbības nosacījumu, ieguldījumu un akcionāru līgumu sagatavošanu, pārskatīšanu un vienošanos, kā arī konsultācijas par citiem tādiem jautājumiem kā nodokļiem, nodarbinātību un intelektuālo īpašumu. Mēs pārstāvam investorus visās ieguldījumu fāzēs, tostarp pirms ieceres finansējuma, sākotnējā finansējuma un A sērijas posmā. Mums ir pieredze darbā ar daudzām finansēšanas struktūrām, tostarp tiešo kapitālu, konvertējamām parādzīmēm un īstermiņa aizdevumiem.

Mēs konsultējam klientus par fondu izveidi, tostarp piemērotu struktūru noteikšanu, fondu noteikumiem un komandītsabiedrību līgumu sagatavošanu, pārskatīšanu un apspriešanu, kā arī sniedzam padomus par pārvaldību, atbilstību un attiecībām ar finanšu uzraudzības iestādēm un riska kapitāla sabiedrībām.

Mēs izprotam jaunuzņēmumu individuālās juridiskās vajadzības un esam izkopuši labāko praksi šo vajadzību izdevīgai un efektīvai apmierināšanai. Mūsu advokātu pieredze dod mums iespēju konsultēt visās prakses jomās un palīdzēt jaunizveidotajiem uzņēmumiem visā to dzīves cikla laikā, sākot no uzņēmuma dibināšanas un dibināšanas līgumu sagatavošanas, agrīnā posma finansējuma, nodarbinātības, intelektuālā īpašuma un nodokļu jautājumiem, izvēles programmām un iespējamajiem darbības pagrieziena punktiem, līdz pat komercdarbības izbeigšanai.

Mēs vienmēr tiecamies uz labākās tirgus prakses un jaunāko nozares tendenču virsotnēm.

Sazinies ar mums

Sarmis Spilbergs

Asociētais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Raimonds Slaidiņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Pēteris Dalderis

Partneris, zvērināts advokāts

/

Latvija

Jomas eksperti

Person Item Background

Filips Kļaviņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Marta Cera

Zvērināta advokāta palīgs / Latvija
Person Item Background

Pēteris Dalderis

Partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Raimonds Slaidiņš

Vecākais partneris, zvērināts advokāts / Latvija
Person Item Background

Sarmis Spilbergs

Asociētais partneris, zvērināts advokāts / Latvija