Lelde Elīna Liepiņa – Goldberga

Juriste

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 50539

Lelde Elīna Liepiņa – Goldberga specializējas jautājumos par ES tirgus brīvu preču un pakalpojumu apriti, kā arī ilgtspējīgu finanšu, komerctiesību un atbilstības jautājumos. Lelde sniedz juridisko palīdzību klientiem tādos prakses virzienos kā ilgtspējīgu preču un pakalpojumu regulējums, negodīga komercprakse, korporatīvā pārvaldība u.c.

Leldes iepriekšējā pieredzē saistībā ar ES tiesībām sniedz vērtīgu palīdzību biroja kolēģiem konsultēt klientus vietējos un pārrobežu darījumos. Prakse Eiropas Savienības Cilvēktiesību tiesā Leldei ir devusi arī vērtīgu pieredzi darbā ar cilvēktiesībām. Šobrīd Lelde aktīvi interesējas par ilgtspējas jautājumiem tieši preču un pakalpojumu tirgū, tostarp zaļmaldināšanu un ar to saistītajiem riskiem.

2022

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2019

Zagrebas Universitāte, Horvātija

Erasmus apmaiņas programma bakalaura studiju ietvaros

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedre

2023

Mākslīgā intelekta aizsardzībai top regula
iTiesības, 2023. gada septembris

2021.gada maijā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar inovatīvu priekšlikumu regulai, kas nodrošinātu saskaņotu pieeju mākslīgā intelekta regulēšanā, vienlaikus veicinot tā izaugsmi un drošumu. Priekšlikums bija daļa no plašākas EK iniciatīvu paketes, kuras mērķis ir padarīt Eiropas Savienību (ES) par līderi droša un ētiska mākslīgā intelekta inovāciju attīstībā un pielietošanā.

2023

MiCA regula — stingrāki noteikumi kriptovalūtu tirgos
The Baltic Times, 29.06.2023.

Jaunā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1114 par kriptovalūtu aktīvu tirgiem (tā sauktā MiCA regula) ir nozīmīgs jaunums, kas ieviests, lai panāktu vienotu tiesisko regulējumu augošajā kripto aktīvu tirgū ES valstīs.

2023

Kā pareizi veicama interešu lobēšana atbilstoši jaunajam regulējumam
Saeima 2022. gada 14. oktobrī pieņēma ilgi gaidīto INTEREŠU PĀRSTĀVĪBAS ATKLĀTĪBAS LIKUMU jeb tā dēvēto lobēšanas likumu, kura nepieciešamība bija apspriesta jau ievērojamu laiku. Jaunais likums paredz nodrošināt interešu pārstāvības procesa atklātību, tādējādi veicinot lielāku sabiedrības uzticību interešu un publiskās varas pārstāvjiem, vienlaikus garantējot godīgas un vienlīdzīgas iespējas iesaistīties lobēšanā. Pats likums daļēji stājās spēkā jau šī gada 1. janvārī, tomēr tuvā nākotnē vēl ir gaidāmi uzlabojumi tā praktiskai ieviešanai. Tādēļ rodas jautājums, kādus pienākumus interešu pārstāvjiem jaunais lobēšanas likums nosaka jau šobrīd?

2023

Prasības preču un pakalpojumu piekļūstamībai – uzņēmējiem jāgatavojas laicīgi
Lai atvieglotu ikdienas preču un pakalpojumu piekļūstamību cilvēkiem ar dažādām invaliditātēm, Latvijā ir pieņemts Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums (Piekļūstamības likums). Likuma ieviešana padarīs ērtāku preču un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar kustību, dzirdes, redzes, vai uztveres traucējumiem un citiem funkcionāliem ierobežojumiem. Savukārt uzņēmējiem Piekļūstamības likuma pieņemšana nozīmē, ka savlaicīgi ir jāieplāno savu preču un pakalpojumu pielāgošana atbilstoši jaunajām prasībām.

2023

Neirotiesības: neirotehnoloģiju un cilvēktiesību mijiedarbības risinājumi Eiropā
Jurista Vārds, 02.05.2023
Straujā neirozinātnes attīstība ir radījusi vēl līdz šim nepieredzētas iespējas piekļūt, analizēt un manipulēt ar cilvēka galvas smadzenēm. Tādēļ ir radies jautājums, vai Eiropā būtu nepieciešamība pēc neirotiesībām, kas nodrošinātu labāku cilvēktiesību aizsardzību neirotehnoloģiju jomā?
Ellex Kļaviņš juristes Leldes Elīnas Liepiņas – Goldbergas viedokļa raksts izdevumā Jurista Vārds

2021

Kad iestājas stāvvietas soda noilgums?
iTiesības, 22.11.2021.

Maksas stāvvietas Rīgas u.c. Latvijas pašvaldību teritorijās vairs nav retums. Arī daudzi autovadītāji jau saņēmuši paziņojumu par naudas sodu, kas nepatīkami pārsteidz neilgi pēc stāvvietas izmantošanas. Tomēr gan tiesu praksē, gan arī ikdienā ir situācijas, kad paziņojumu par piemērotu sodu neapmaksātas stāvvietas izmantošanas dēļ autovadītājs saņem vairākus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas brīža.

2021

Soda nauda par autostāvvietu: kad iestājas noilgums?
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 22.11.2021.

2021

ES vides, sociālās un uzņēmumu pārvaldības pārskatu sērija
Regulatory Intelligence | Thomson Reuters, maijs 2021

Ellex Kļaviņš eksperte Lelde Elīna Liepiņa sagatavojusi nodaļu par Latviju.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.