Lelde Elīna Liepiņa – Goldberga

Juriste

Latvija

+371 673 50539

Lelde Elīna Liepiņa – Goldberga specializējas banku un finanšu tiesībās, kā arī komerctiesību un uzņēmumu iegādes un apvienošanas jautājumos. Lelde sniedz juridisko palīdzību klientiem tiesību regulējuma piemērošanā komercdarījumiem saistībā ar ES un Latvijas normatīvajiem aktiem.

Leldei ir pieredze arī citu juridisko jautājumu risināšanā, to skaitā, darbā ar ES tiesību un atbilstības jautājumiem. Leldes iepriekšējā pieredze saistībā ar ES tiesībām sniedz vērtīgu palīdzību biroja kolēģiem konsultēt klientus vietējos un pārrobežu darījumos.

2022

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2020

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

2019

Zagrebas Universitāte, Horvātija

Erasmus apmaiņas programma bakalaura studiju ietvaros

Eiropas tiesību studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvia)

Biedre

2021

Kad iestājas stāvvietas soda noilgums?
iTiesības, 22.11.2021.

Maksas stāvvietas Rīgas u.c. Latvijas pašvaldību teritorijās vairs nav retums. Arī daudzi autovadītāji jau saņēmuši paziņojumu par naudas sodu, kas nepatīkami pārsteidz neilgi pēc stāvvietas izmantošanas. Tomēr gan tiesu praksē, gan arī ikdienā ir situācijas, kad paziņojumu par piemērotu sodu neapmaksātas stāvvietas izmantošanas dēļ autovadītājs saņem vairākus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas brīža.

2021

Soda nauda par autostāvvietu: kad iestājas noilgums?
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 22.11.2021.

2021

ES vides, sociālās un uzņēmumu pārvaldības pārskatu sērija
Regulatory Intelligence | Thomson Reuters, maijs 2021

Ellex Kļaviņš eksperte Lelde Elīna Liepiņa sagatavojusi nodaļu par Latviju.