Madlena Drozdova

Nodokļu konsultante

Latvija

+371 678 14865

Madlena Drozdova ir nodokļu speciāliste, kas nodarbojas ar sarežģītiem uzņēmumu un nodokļu plānošanas jautājumiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Madlenai ir arī padziļināta pieredze saistībā ar vietējiem IIN un UIN regulējumiem, finanšu pārskatu pārbaudēm, AML atbilstību, krāpšanas aizdomu izmeklēšanām un transfertcenu riska analīzi. Savu profesionālo karjeru Madlena uzsāka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē un turpināja to Nodokļu kontroles pārvalde kā galvenā nodokļu inspektore. Madlenai ir profesionālais maģistra un bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

2017

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

2015

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā