Madlena Drozdova

Vecākā nodokļu konsultante

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14865

Madlena Drozdova ir vecākā nodokļu speciāliste, kas nodarbojas ar sarežģītiem uzņēmumu un nodokļu plānošanas jautājumiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Madlenai ir arī padziļināta pieredze saistībā ar vietējiem IIN un UIN regulējumiem, finanšu pārskatu pārbaudēm, AML atbilstību, krāpšanas aizdomu izmeklēšanām un transfertcenu riska analīzi. Savu profesionālo karjeru Madlena uzsāka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē un turpināja to Nodokļu kontroles pārvalde kā galvenā nodokļu inspektore. Madlenai ir profesionālais maģistra un bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

2017

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

2015

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā

2024

Jaunas iespējas darbinieku piesaistei un motivēšanai
ir.lv 2024. gada marts
No šā gada spēkā stājušies vairāki nozīmīgi jauninājumi, kas attiecas uz darba devēju un darba ņēmēju attiecībām un nodokļu jautājumiem. Tie skar mūsdienās iecienīto strādāšanu attālināti, darba samaksas aspektus, darbinieku profesionālo apmācību, kā arī veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Var teikt, ka visās četrās jomās likumdevējs ir ieviesis lielāku skaidrību, kā arī piešķīris darba devējiem jaunas iespējas darbinieku piesaistei un motivēšanai.

2024

A, B, C vai kā VID tagad vērtēs nodokļu maksātājus?
db.lv 2024. gada janvāris
No šā gada 1. janvāra VID ir ieviesta jaunā Nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Publiski pieejamajam Reitingam ir informatīvs raksturs. Vienlaikus tā mērķis ir veicināt godīgas uzņēmējdarbības stiprināšanu un motivēt uzņēmumu uzlabot savu nodokļu samaksas disciplīnu.

2024

Vai paraksts e-rēķinā ir obligāts?
iFinanses.lv 2024. gada janvāris
Vai strukturētie e-rēķini jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu? Vai e-rēķini vispār jāparaksta no juridiskās puses?

2024

Jauns pārrobežu maksājumu ziņošanas režīms Eiropas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
ir.lv 2024. gada janvāris
No šāgada 1. janvāra visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS), t.sk. bankām, elektroniskās naudas iestādēm un citām regulētām maksājumu iestādēm, būs jāziņo par noteiktiem pārrobežu maksājumu darījumiem, ko tie veic savu klientu vārdā.

2023

Ko nozīmē UIN likuma grozījumi bankām un kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem?
2023. gada oktobris
Reaģējot uz Latvijas banku sektora izziņoto peļņu, kas 2023. gada pirmajā pusgadā pārsniedza 350 miljonus eiro[1], Ministru kabinets 9. oktobra ārkārtas sēdē atbalstīja salīdzinoši vienkāršo priekšlikumu – ieviest 20% uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) avansa maksājumu banku un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Saskaņā ar šo priekšlikumu paredzēts, ka gan bankas, gan nebanku nozares kreditētāji maksās avansa UIN, pamatojoties uz 2023. gada pārskata rezultātiem. Tā kā atbilstoši UIN likuma 3. panta 2. daļai taksācijas periods ir kalendārais mēnesis, nodoklis tiktu attiecināts uzreiz uz 12 iepriekšējiem taksācijas periodiem, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta peļņas sadale.[2]

2023

Kā izdevīgāk reģistrēt saimniecisko darbību?
Ja fiziska persona vēlas gūt papildu ienākumu, vai šajā gadījumā personai ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumā dienestā un kāds iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīms jāizvēlas?

2023

Kā sniegt pakalpojumu pašnodarbinātajam?
iFinanses.lv 2023. gada jūnijs
Pašnodarbināta persona Margarita sniedz pakalpojumus skaistumkopšanā. Tiek pieaicināta speciāliste, pašnodarbinātā persona Liesma, lai sniegtu papildu pakalpojumus Margaritas klientiem, par ko klienti norēķinās ar Margaritu. Liesma par saviem pakalpojumiem izraksta rēķinu Margaritai. Liesma izmanto gan savus, gan Margaritas materiālus un instrumentus. Jautājumi:

Vai Margarita saņemtos rēķinus drīkst iekļaut savos izdevumos?
Vai šādā situācijā nav darba devēja un ņēmēja pazīmju par slēptām darba attiecībām?
Kādu dokumentu labāk savstarpēji noslēgt starp Margaritu un Liesmu?
Vai Margaritai par izmaksātajām summām Liesmai ir jāiesniedz paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām?

2023

Kā sniegt pakalpojumu pašnodarbinātajam?
iTiesības, 22.06.2023.

Atbilde uz jautājumu par pakalpojumu sniegšanu pašnodarbinātajam.

2023

Kas ir Eiropas pensija? Vai tā ir alternatīva pensijas 3. līmenim?
ir.lv, 02.06.2023.

Vai Eiropas pensija ir alternatīva pensiju 3. līmenim? Plašāku informāciju sniedz Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Anna Mišņeva un nodokļu konsultante Madlena Drozdova.

2023

Eiropas pensija var kļūt par alternatīvu 3. pensiju līmenim
Delfi, 29.05.2023.

Jau vairāk nekā 20 gadus Latvijā darbojas nacionālā pensiju sistēma, kas ietver sevī valsts 1. un 2. līmeņa pensiju plānus un privāto brīvprātīgo 3. līmeņa pensiju plānu. Pagājušā gada beigās parādījās jauninājums – "Eiropas mēroga privāto pensiju produkts", jeb Eiropas pensija. Iepazīstināsim lasītājus ar šo produktu, lai tie varētu spriest vai tā ir alternatīva pensiju 3. līmenim?

2023

Kā izdevīgāk reģistrēt saimniecisko darbību?
iBizness.lv, 23.03.2023

Uz iBiznesa lasītāja jautājumu: “Ja persona vēlas gūt, papildu ienākumus paralēli esošam darbam, kā labāk reģistrēt šādu darbību? Kādi nodokļi jāmaksā? “
Atbild Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova

2023

Savstarpējās vienošanās procedūra
iFinanses, 15.02.2023

Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova atbild par tēmu:
Viens no nodokļu maksātāju pienākumiem ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā maksāt nodokļus savai valstij. Tomēr, ja uzņēmuma grupas struktūra ir sarežģīta un notiek darījumi saistītu personu starpā, kas ir reģistrētas dažādās valstīs, vai nodokļu maksātājs gūst ienākumu citā valstī, rodas pienākums nodot atskaites un maksāt nodokļus ne tikai savā valstī, bet arī tajā, kur ir reģistrēta saistītā persona vai veidojas ienākums.

2023

Kā anulēt pilnvaru?
iTiesības, 12.01.2023

Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova atbild uz jautājumu:
Veicot darba pienākumus uzņēmumā, darbinieks saņēma pilnvaru, kas deva tiesības uzņēmuma vārdā elektroniski parakstīt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam visas nepieciešamās deklarācijas. Pārtraucot darba attiecības, pilnvara netika anulēta. Vai darbinieks pats var anulēt pilnvaru, ja uzņēmums to nav izdarījis?

2023

Padomes direktīva (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā
Bilances Juridiskie Padomi, janvāris 2023.

Publikācija par padomes direktīvu (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā, un digitālo platformu uzraudzību.

2022

Kā izdevīgāk nokļūt darbā - ar auto vai sabiedrisko transportu?
iFinanses, 06.10.2022.

Atbildes uz jautājumiem par nokļūšanu darbā ar auto vai sabiedrisko transportu.

2022

Nodokļu sekas par izsniegtajām akcīzes markām
iFinanses, 25.02.2022.

Līdz šim uzņēmējiem varēja uzlikt par pienākumu samaksāt akcīzes nodokli par izņemtajām akcīzes nodokļa markām pat tad, ja akcīzes preces nebija realizētas. Madlena Drozdova izskata likumā "Par akcīzes nodokli" veiktos grozījumus, kas šo problēmu atrisinās.

2022

Depozīta maksa par vienreiz un atkārtoti lietojamo dzērienu iepakojumu un PVN piemērošana
Bilances Juridiskie Padomi, februāris 2022

2022. gada 1. februārī Latvijā sāk darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Šajā procesā tiek iesaistīti dažādi tirgus spēlētāji - preču ražotāji vai izplatītāji, dzērienu tirgotāji, iepakojuma apsaimniekotāji, patērētāji, kā arī depozīta sistēmas operators.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.