Madlena Drozdova

Nodokļu konsultante

Latvija

+371 678 14865

Madlena Drozdova ir nodokļu speciāliste, kas nodarbojas ar sarežģītiem uzņēmumu un nodokļu plānošanas jautājumiem gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Madlenai ir arī padziļināta pieredze saistībā ar vietējiem IIN un UIN regulējumiem, finanšu pārskatu pārbaudēm, AML atbilstību, krāpšanas aizdomu izmeklēšanām un transfertcenu riska analīzi. Savu profesionālo karjeru Madlena uzsāka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldē un turpināja to Nodokļu kontroles pārvalde kā galvenā nodokļu inspektore. Madlenai ir profesionālais maģistra un bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, kas iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

2017

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā

2015

Rīgas Tehniskā universitāte

Profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā

2023

Kā izdevīgāk reģistrēt saimniecisko darbību?
iBizness.lv, 23.03.2023

Uz iBiznesa lasītāja jautājumu: “Ja persona vēlas gūt, papildu ienākumus paralēli esošam darbam, kā labāk reģistrēt šādu darbību? Kādi nodokļi jāmaksā? “
Atbild Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova

2023

Savstarpējās vienošanās procedūra
iFinanses, 15.02.2023

Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova atbild par tēmu:
Viens no nodokļu maksātāju pienākumiem ir noteiktā termiņā un pilnā apmērā maksāt nodokļus savai valstij. Tomēr, ja uzņēmuma grupas struktūra ir sarežģīta un notiek darījumi saistītu personu starpā, kas ir reģistrētas dažādās valstīs, vai nodokļu maksātājs gūst ienākumu citā valstī, rodas pienākums nodot atskaites un maksāt nodokļus ne tikai savā valstī, bet arī tajā, kur ir reģistrēta saistītā persona vai veidojas ienākums.

2023

Kā anulēt pilnvaru?
iTiesības, 12.01.2023

Ellex Kļaviņš nodokļu konsultante Madlena Drozdova atbild uz jautājumu:
Veicot darba pienākumus uzņēmumā, darbinieks saņēma pilnvaru, kas deva tiesības uzņēmuma vārdā elektroniski parakstīt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam visas nepieciešamās deklarācijas. Pārtraucot darba attiecības, pilnvara netika anulēta. Vai darbinieks pats var anulēt pilnvaru, ja uzņēmums to nav izdarījis?

2023

Padomes direktīva (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā
Bilances Juridiskie Padomi, janvāris 2023.

Publikācija par padomes direktīvu (ES) 2021/514 (DAC7) un tās īstenošana Latvijā, un digitālo platformu uzraudzību.

2022

Kā izdevīgāk nokļūt darbā - ar auto vai sabiedrisko transportu?
iFinanses, 06.10.2022.

Atbildes uz jautājumiem par nokļūšanu darbā ar auto vai sabiedrisko transportu.

2022

Nodokļu sekas par izsniegtajām akcīzes markām
iFinanses, 25.02.2022.

Līdz šim uzņēmējiem varēja uzlikt par pienākumu samaksāt akcīzes nodokli par izņemtajām akcīzes nodokļa markām pat tad, ja akcīzes preces nebija realizētas. Madlena Drozdova izskata likumā "Par akcīzes nodokli" veiktos grozījumus, kas šo problēmu atrisinās.

2022

Depozīta maksa par vienreiz un atkārtoti lietojamo dzērienu iepakojumu un PVN piemērošana
Bilances Juridiskie Padomi, februāris 2022

2022. gada 1. februārī Latvijā sāk darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Šajā procesā tiek iesaistīti dažādi tirgus spēlētāji - preču ražotāji vai izplatītāji, dzērienu tirgotāji, iepakojuma apsaimniekotāji, patērētāji, kā arī depozīta sistēmas operators.