Marta Cera

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

Banku un Finanšu prakses grupas līdzvadītāja, sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists, CAMS

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 673 50547

Marta Cera ir asociētā partnere un Banku un Finanšu prakses grupas līdzvadītāja. Martai ir plaša pieredze finanšu regulējošos jautājumos, finansēšanas darījumos, kā arī Marta ir attīstījusi biroja ieguldījumu fondu prakses jomu.

Marta konsultē klientus finanšu tiesību regulējuma piemērošanā saistībā ar AIFMD, MiFID, PSD un citiem ES un Latvijas normatīvajiem aktiem. Martai ir ievērojama pieredze dažādos pārrobežu nodrošinātās kreditēšanas un strukturētās finansēšanas darījumos. Marta bieži sniedz juridisko palīdzību M&A darījumos, kas ietver būtiskus finansēšanas aspektus. Marta strādā arī ar kapitāla tirgus projektiem un ir viena no biroja kontaktpersonām NASDAQ First North sertificēto konsultantu programmā.

Marta ir ieguvusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālista sertifikātu (CAMS) no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācijas (ACAMS) un sniedz klientiem palīdzību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistītos jautājumos.

 

cams crest 354  emea rising star 2023

2017

Rīgas Juridiskā augstskola

Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, maģistra grāds ar atzinību

2015

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un bizness, bakalaura grāds

2012

Griničas Universitāte Londonā, Lielbritānija

Starptautiskā uzņēmējdarbība

Kopš 2020

Sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācija (ACAMS)

Biedrs

Kopš 2020

NASDAQ First North

Sertificēts konsultants

Kopš 2017

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Zvērināta advokāta palīgs

Kopš 2017

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedrs

2023

Ilgtspēja kā stratēģiska priekšrocība
Ir.lv, 07.02.2023

Finanšu spēks un ietekme ir abstrakcijas, kas reti kad top uzskatāmi redzamas. Ikdienā šo spēku nevar aptaustīt, taču ir skaidrs, ka banku un citu finanšu iestāžu līdzdalība un starpniecība jaunu globālu vai reģionālu iniciatīvu īstenošanā ir būtiska un nozīmīga sastāvdaļa. Līdzīgi ir ar ilgtspējas ieviešanu – finanšu nozarei ir izšķirīga loma tajā, lai sabiedrībā iekustinātu ilgtspēju plašākā kontekstā. Nevis kā institūciju izdomātu regulu, likumu un prasību obligātu izpildi, bet kā domāšanu un tās izrietošu rīcību, kas vērsta uz ētiskāku, videi draudzīgāku darbību biznesā un mūsu ikdienā. Jāpiekrīt Pasaules Dabas fondam, kas atzinis, ka tieši finanšu nozare ir tā, kas var stimulēt pāreju uz ilgtspējīgāku pasauli, piekrītot ieguldīt, aizdot un apdrošināt tādus uzņēmumus, kuri pārvalda savus riskus un ietekmi[1]. Mūsdienās šī pāreja jau notiek, uzņēmumiem tā kļūst par stratēģisku priekšrocību.

2021

Jaunums – kopīgie klientu izpētes rīki
iFinanses, oktobris 2021

2021.gada 12.jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Šajos grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā attiecībā uz klientu izpētes rīku ieviešanu.

2021

Ziņot par aizdomīgiem darījumiem kļūst vienkāršāk
iFinanses, septembris 2021

2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem. Kas mainās?

2020

COVID-19 iespējas – CA finanses un kapitāla tirgi 2020-2021
Freshfields Bruckhaus Deringer, novembris 2020

Freshfields Bruckhaus Deringer Centrāleiropas un Austrumeiropas (CA) banku un finanšu prakse kopā ar vadošajiem advokātu birojiem CA reģionā StrongerTogether tīkla ietvaros, piedāvā ikgadēji papildinātu izdevumu, kas izceļ tirgus tendences un juridisko attīstību banku, finanšu un kapitāla tirgos. nozarēs CAE. Šī gada publikācija pievēršas iespējām CA reģionā COVID-19 seku rezultātā.

Ellex eksperti ir sagatavojuši izdevuma nodaļas par Latviju un Lietuvu. Latvijas nodaļas līdzautori ir asociētais partneris Valters Diure un zvērināta advokāta palīgs Marta Cera. Savukārt Lietuvas nodaļu ir sagatavojusi zvērināta advokāte Neringa Mickevičiūtė.

2020

Jaunais plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā – evolūcija vai revolūcija?
Ir.lv, 18.06.2020.

Jau zināmu laiku Eiropas Komisija (EK) plāno noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN jeb anti-money laundering (AML)) normatīvā regulējuma harmonizēšanu Eiropas Savienības (ES) līmenī - daudzas dalībvalstis NILLTPFN direktīvas ieviesušas un piemēro dažādi, turklāt atšķirības saskatāmas arī dalībvalstu uzraudzības iestāžu darbībā.
Lai novērstu esošās NILLTPFN regulējuma un tā piemērošanas nepilnības, EK izstrādājusi un maija sākumā publicējusi visaptverošu ES līmeņa NILLTPFN darbības plānu turpmākajiem 12 mēnešiem, kas paredz NILLTPFN jomas “reformēšanu” ES. Kā jaunā darbības plāna ieviešana ietekmēs NILLTPFN jomu Eiropā un Latvijā?

2019

Vai valdes locekli var atbrīvot no atbildības?
iTiesības, janvāris/februāris 2019

Vai valdes loceklis drīkst akcionāriem lūgt, lai viņu atbrīvo no atbildības pirms potenciālā darījuma līguma noslēgšanas, ja konkrētais valdes loceklis nepiekrīt tā slēgšanai? Kā valdes loceklim rīkoties, ja viņš nepiekrīt kolēģiem un negrib viņu "nepareiza" lēmuma dēļ vēlāk segt radušos zaudējumus?

Zvērināta advokāta palīgs Marta Cera sniedz atbildi uz jautājumu par valdes locekļa atbildības tēmu.

2018

Pretrunīgi vērtēti grozījumi Patērētāju aizsardzības likumā
Bilances Juridiskie Padomi (Nr. 12), decembris 2018

Žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" decembra numurā zvērināta advokāta palīgs Marta Cera sniedz informāciju par aktuāliem grozījumiem Patērētāju aizsardzības likumā.

2018

Tiesiskie aspekti attiecībās starp kapitālsabiedrību dalībniekiem
Bilances Juridiskie Padomi, 04.10.2018.

Raksta autores ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāta palīdzes Martas Ceras galvenais mērķis ir vērst uzmanību uz preventīviem pasākumiem, kurus būtu ieteicams veikt, lai strīdu gadījumos dalībnieki būtu vienojušies par strīdu risināšanas mehānismiem, lai šādi strīdi varētu tikt pēc iespējas atrisināti, nenonākot līdz to iztiesāšanai tiesā. Savukārt, ja strīds tomēr nonāk līdz tā izskatīšanai tiesā, rakstā tiek aplūkota arī aktuāla dalībnieku strīdu tiesu prakse.

2018

Zaudējumu piedziņa no SIA valdes locekļa
iFinanses, 27.07.2018.

Zvērināta advokāta palīgs Marta Cera sniedz informāciju par zaudējumu piedziņu no SIA valdes locekļa.

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.