Tomass Brinkmanis

Jaunākais jurists

Latvija

+371 673 05100

Tomass Brinkmanis uzskata gan administratīvo procesu, gan sodu tiesības par savu aicinājumu, bet, ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi, tiesu dēvē par savām otrajām mājām. Viņš sniedz palīdzību klientiem ne tikai tiesvedības jomā, bet arī attiecībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Šobrīd viņš apgūst maģistra grādu tiesību zinātnēs un ar nepacietību gaida iespējas jauniegūtās zināšanas un prasmes pielietot praksē.

Kopš 2021

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2021

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē