Tirdzniecības centri Satversmes tiesā apstrīd valstī noteikto veikalu darbības aizliegumu

Latvijas lielākie tirdzniecības centri ir sagatavojuši pieteikumu Satversmes tiesai, apstrīdot diskriminējošu Ministru kabineta noteikumu normu, kas aizliedz veikalu darbību lielajos tirdzniecības centros. Kā pirmais šo pieteikumu 26. maijā ir iesniedzis Latvijā lielākais reģionālais tirdzniecības centrs Valmierā “Valleta”, un sagaidāms, ka tam drīzumā sekos citi.

Pieteikumā tirdzniecības centri apstrīd Ministru kabineta noteikumu regulējumu, kas no 7. aprīļa rada nevienlīdzīgu situāciju starp tirdzniecības nozares dalībniekiem, jo lielajos tirdzniecības centros (kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2) aizliedz tirdzniecību lielākajā daļā veikalu. Tirdzniecība ir atļauta vienīgi atsevišķos veikalos, kas uzskaitīti kā izņēmumi (aptiekas, grāmatnīcas, pārtikas, higiēnas, optikas preču, dzīvnieku barības, ziedu, preses, IT un telekomunikāciju iekārtu veikali, kā arī veikali ar atsevišķu ārējo piekļuvi). Turpretī ārpus lielajiem tirdzniecības centriem tirdzniecība ir atļauta visos veikalos.

Pieteikuma iesniedzēji šo atšķirīgo attieksmi (un ar to saistīto aizliegumu) uzskata par antikonstitucionālu, jo tā neattaisnojami aizskar Satversmē garantētās personas tiesības uz īpašumu un vienlīdzību likuma priekšā. Tā rada negodīgu un nevienlīdzīgu konkurenci un negatīvi ietekmē ne vien konkrētus mazumtirgotājus un telpu iznomātājus lielajos tirdzniecības centros, bet arī valsts kopējo tautsaimniecību un noteiktas sabiedrības grupas.

ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts Raivis Leimanis klientiem sniedza juridisko palīdzību saistībā ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Satversmes tiesā. Uzdevuma ietvaros sadarbībā ar Ellex birojiem Igaunijā un Lietuvā un starptautisko advokātu biroju tīklu “Lex Mundi” klienta interesēs tika veikta salīdzinoša juridiskā izpēte par spēkā esošo normatīvo regulējumu citās Eiropas valstīs. Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka citās valstīs nepastāv šāda veida diskriminējoši ierobežojumi lielajiem tirdzniecības centriem. Tāpat tika analizēta apstrīdētās normas izstrādes gaita, secinot, ka valdības noteiktajam tirdzniecības aizliegumam nav objektīva un saprātīga pamata, un tas neatbilst labas likumdošanas principam.

Lai labotu negodīgo situāciju tirdzniecības nozarē Latvijā, tirdzniecības centri iesniegtajos pieteikumos lūdz Satversmes tiesu atzīt konkrēto Ministru kabineta noteikumu regulējumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmei. Neatkarīgi no lietas turpmākās izskatīšanas rezultātiem, šāda pieteikuma iesniegšanas fakts ir nopietns signāls valdībai uzlabot likumdošanas kvalitāti, lai nodrošinātu godīgu konkurenci tirdzniecības jomā un taisnīgu komercdarbības regulējumu.