Oluline muudatus Läti õigusturul: advokaadibüroode tulud said avalikuks

Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper: Oleme Eestis harjunud, et mitu korda aastas reastatakse advokaadibüroosid küll käibe, kasumi, keskmise palga ja muudegi tunnuste alusel. Mujal Balti riikides on olukord seni olnud vastupidine, aga Läti astus läbipaistvuse suunas suure sammu.

Läti advokaadibüroode eelmise aasta andmed on nüüd avalikud kohaliku äriregistri portaalis. Leedu jätkab siiani andmete mitteavaldamise praktikat. Lugeja võib imestada – kuidas on võimalik, et äriühing pole siiani pidanud enda majandusaasta andmeid avaldama? See ei olegi võimalik, äriühingud peavad nii Lätis kui Leedus oma aruanded avaldama sarnaselt Eestile. Lugeja imestuses oli aga sees varjatud eeldus, nagu oleksid Läti ja Leedu advokaadibürood äriühingud nagu Eestis. See eeldus on ebaõige Leedu advokaadibüroode osas ja oli ebaõige kuni üle-eelmise aasta suveni ka Läti büroode osas. Leedus on siiani ja Lätis hiljutise ajani olid advokaadibürood füüsilisest isikust ettevõtjate lepingulised ühendused. Eesti juriidilises keeles midagi seltsingu laadset.

Põhjused, miks Läti ja Leedu advokaadibürood ei ole asutatud äriühingutena, on ajaloolised. Advokaadid kuuluvad nn vabade elukutsete hulka. Selle mõistega tähistatakse neid ameteid, kus ülikooliteadmisi rakendatakse iseseisvalt, tuginedes oma elukutse kutse-eetika nõuetele. Ja mis peamine – isiklikult vastutades! Tihti tuuakse selliste elukutsete näidetena peale advokaatide välja arhitektid, ajakirjanikud ja arstid. See loetelu võib ajalooliselt õige olla, kuid ei vasta enam nüüdsele ühiskonnakorraldusele. Esiteks ei ole ülikoolides enam ainult klassikalised kolm teaduskonda – filosoofia, meditsiin ja juura, vaid õpetatakse väga erinevaid valdkondi. Teiseks ei saa ühtegi neist elukutsetest enam kvaliteetselt pidada üksinda – ei ole enam arsti, kes oskaks ravida kõiki haigusi, advokaati, kes tunneks kõiki seadusi, arhitekti, kes oskaks projekteerida kõiki ehitisi. Kolmandaks on kutse-eetika nõuded ka paljudel teistel elukutsetel. Ja mis kõige tähtsam – teenuse osutamine äriühingu kaudu, mis tähendab tavaliselt piiratud vastutust, ei välista siiski isiklikku vastust. Eestis saadi juba 1990. aastate alguses aru, et isikliku vastutuse tagamiseks ei ole vaja keelata advokaaditeenuse või arstiabi osutamist läbi äriühingu, vaid tuleb seadusega isiklik vastutus kehtestada.

Loe 27.06.2023 ilmunud täispikka artiklit Delfi Ärilehest.

ants nõmper

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Ants Nõmper
Ants Nõmper, Dr. iur.
Juhtivpartner / Eesti