Elering AS-i ja Pangazi nõustamine seoses Balticconnectori projektiga

Ellex Raidla nõustab Poola ettevõtet Pangaz seoses kompressorjaamade ning gaasitoru ehitustööde riigihankemenetluste korraldamisel Elering AS-ile.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background

Martin Triipan

Partner / Eesti